Ontbijtsessie maandag 10 juni 2024

Op maandag 10 juni vindt weer een ontbijtsessie plaats bij PGGM in Zeist. Om 9.00 uur verwelkomen wij u met een ontbijtje. Het inhoudelijke programma start  om 9.30 uur. We sluiten rond 11.30 uur af. 

Programma

 1. Opening
  Jan Willem van Oostveen, manager investments and financial affairs PFZW, opent de ochtend met enkele actualiteiten.

 2. Klachtenprocedure PFZW en geschillen bij Geschilleninstantie Pensioenfondsen
  PFZW heeft vorig jaar bijna 3.000 klachten van deelnemers ontvangen die betrekking hebben op de plannen om per 1 januari 2026 over te stappen op de nieuwe pensioenregeling. De klachten richten zich met name op de omzetting en de angst om daarvan financieel nadeel te ondervinden. Op dit moment is het op dat gebied rustig. We verwachten echter een toename aan reacties als we in 2025 naar de deelnemers gaan communiceren over (proef‑)berekeningen. De Raad voor de rechtspraak maakt zich in het algemeen zorgen over een groot aantal procedures tijdens transitie van alle pensioenfondsen naar de nieuwe pensioenregeling. De Wet toekomst pensioenen (Wtp) regelt dat elk pensioenfonds een klachtenprocedure moet hebben en alle pensioenfondsen moeten zich aansluiten bij de nieuwe Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).

  Karin Bitter, manager pensioenbeleid PFZW neemt u mee in hoe PFZW zich op de toename aan reacties voorbereidt en welke stappen een deelnemer kan zetten als deze een klacht heeft.

 3.  Keuzebegeleiding
  Door de Wtp verschuift (beleggings)risico naar de deelnemers. Daar komt bij dat pensioen vaak door deelnemers wordt gezien als complex en niet top of mind. Daarom eist de Wtp dat pensioenfondsen deelnemers begeleiden bij het maken van een keuze over hun pensioen en dat ze zorgen voor een “keuzeomgeving” zodat deelnemers zelf een passende keuze kunnen maken.

  Robert Snep, marketing manager klantbediening PFZW, laat u zien hoe we invulling geven aan de verzwaarde zorgplicht, hoe we de keuzebegeleiding hebben ingericht en wat de rol van de werkgever is.

 4. Afronding
  Jan Willem van Oostveen sluit de ontbijtsessie af met een paar take aways.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar RelatiemanagementSocialePartners@pfzw.nl
Ongeveer een week van tevoren ontvangt u een bevestiging van de bijeenkomst. .

We zien u graag op 10 juni!