Voorwerk bestuur

Nu er nog geen CAP is, heeft het bestuur al enig voorwerk gedaan ter voorbereiding op de eerste twee te maken keuzes: de keuze voor een nieuwe pensioenregeling en het al dan niet invaren van de huidige pensioenrechten in die nieuwe pensioenregeling. Het bestuur streefde ernaar om per 1 juni 2021 de CAP op te richten en dan alle informatie en de preferentie van het bestuur over te dragen aan de CAP. Helaas blijkt 1 juni niet haalbaar.

Meer tijd nodig
Er is meer tijd nodig om tot een gedragen reglement voor de CAP te komen. De nieuwe verwachte oprichtingsdatum is 1 januari 2022. In de tussentijd gaan bestuur en sociale partners zo veel mogelijk gezamenlijk verder met de preferentie en de nadere besluitvorming die nodig is om tijdig klaar te zijn voor de uitvoering van een nieuwe pensioenregeling. De beoogde CAP-leden krijgen daar zeker een belangrijke rol in. Zij zetten ook het reeds gestarte opleidingstraject voort.