Omdat beide uitkeringen fiscaal zijn gefaciliteerd ontstond er bij een gedeelte van de arbeidsongeschikte werknemers een fiscaal bovenmatige uitkering, ofwel een uitkering van meer dan 100% van het (dag)loon. Dit kan onbedoeld leiden tot hoge belastingaanslagen voor de betrokken deelnemer van PFZW of van andere fondsen met een dergelijke voorziening.   

Inmiddels heeft SPAWW het risico op een fiscaal bovenmatige uitkering opgelost door een aanpassing van haar reglement. Concreet betekent dit dat bij dreigende fiscale bovenmatigheid de PAWW-regeling niet of deels tot uitkering komt. 

Nog wel een prikkel in de regeling

Het risico op een fiscaal bovenmatige uitkering is dus uit de regeling van SPAWW gehaald. De overlap met de pensioenregeling van PFZW is daarmee echter nog niet volledig opgelost. De arbeidsongeschikte werknemer ontvangt nog steeds tijdens de vervolguitkering een bedrag dubbel. Het enige verschil is dat de uitkering door SPAWW nu wordt afgetopt op 100% van het (dag)loon. Er blijft echter tijdelijk een mogelijke prikkel voor de arbeidsongeschikte deelnemer om niet (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. PFZW heeft dit bij SPAWW aangegeven maar SPAWW gaat haar reglement hier niet op aanpassen.