Door de aanpassing van de duur van de WW en de loongerelateerde WGA komen veel werknemers in aanmerking voor een kortere loongerelateerde uitkering. Een aantal sociale partners heeft afspraken gemaakt in de cao over privaat gefinancierde aanvullingen op de WW en WGA om de versobering op te vangen. 

SPAWW 

Sociale partners hebben via de Stichting van de Arbeid overeenstemming bereikt om de uitvoering van de private aanvulling van de WW en de WGA onder te brengen bij de Stichting Private aanvulling WW en WGA (SPAWW). Op 22 januari 2018 heeft de minister van Sociale Zaken de eerste verzamel-cao verplicht gesteld voor de sectoren Jeugdzorg en Sociaal Werk en voor de CNV. Deze sectoren bouwen pensioen op bij PFZW. 

Overlap

De vormgeving van de regeling bij SPAWW leidt er toe dat er tijdens de vervolguitkering van de WIA een tijdelijke samenloop ontstaat tussen het WGA-hiaatpensioen van PFZW en de uitkering van SPAWW. Dit geldt ook voor andere fondsen die een dergelijke voorziening bieden. De arbeidsongeschikte werknemer ontvangt hierdoor tijdens de vervolguitkering een bedrag ter hoogte van het WGA-hiaatpensioen dubbel. Omdat beide uitkeringen fiscaal zijn gefaciliteerd ontstaat er bij een gedeelte van de arbeidsongeschikte werknemers een fiscaal bovenmatige uitkering. SPAWW verwacht vanaf december 2018 de eerste uitkeringen te doen. PFZW is met SPAWW in gesprek over een oplossing om fiscaal bovenmatige uitkeringen te voorkomen.