Premie Pensioenpremie 23,5%
  Premie arbeidsongeschiktheidspensioen 0,6%
Franchise* ​AOW-franchise € 12.426
  ​Franchise arbeidsongeschiktheidspensioen € 20.940
Opbouw Opbouwpercentage 1,75%
  Maximumsalaris voor pensioenopbouw** ​€ 107.593
  Indexeringsgrondslag voor vrijwillige voortzetting 1,9%

* ​Let op: voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden andere franchises.

** Let op: voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximumsalaris.