Kijk eens naar de pensioenparagraaf in cao

26-03-2024 | De verdeling van de pensioenpremie is in de cao geregeld. De tekst van de pensioenparagraaf verschilt per cao. De meeste cao’s kennen een 50/50-verdeling, waarbij de werkgever en de werknemer ieder de helft van de totale pensioenpremie (inclusief premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen) betalen. In sommige cao’s is een andere premieverdeling afgesproken en wordt de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen apart benoemd. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.  

Huidige pensioenregeling

Zoals u weet hebben de sociale partners aan de Pensioentafel (PTZW) de afspraak gemaakt om bij overgang naar de nieuwe pensioenregeling in principe premieneutraal over te gaan. Dit betekent dat de totale pensioenpremie, mits de dekkingsgraad niet te laag is, hetzelfde blijft. In de huidige regeling kennen we een basispremie voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen van 25,8% (van het pensioengevend salaris minus AOW-franchise). Het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit twee vormen, namelijk WGA-hiaatpensioen en WIA-excedentpensioen. Alleen deelnemers met een salaris boven het maximaal dagloon kunnen aanspraak maken op het WIA-excedentpensioen. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen in de huidige regeling is voor alle deelnemers gelijk, namelijk 0,5% (van het pensioengevend salaris minus AP-franchise). 

In de nieuwe regeling

PFZW wil per 1 januari 2026 overstappen op de nieuwe pensioenregeling. Voor de nieuwe pensioenregeling heeft de PTZW een andere samenstelling van de premie afgesproken, waarbij de totale premie hetzelfde blijft. Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is er afgesproken om de verzekering voor het WGA-hiaatpensioen in de basispremie voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen mee te nemen. Deze premie was 25,8% en wordt 25,9%. De premie voor het WIA-excedentpensioen wordt vanaf 1 januari 2026 alleen geheven bij deelnemers met een salaris boven het maximaal dagloon. Deze premie is 3,2% van het salaris boven het maximaal dagloon. Daarmee vervalt de huidige premie van 0,5% voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wellicht geeft de bovengenoemde wijziging voor u aanleiding om de tekst van uw pensioenparagraaf aan te passen. Heeft u behoefte om even met PFZW te sparren? Neem dan contact op met uw relatiemanager.