Door een stijging van het aantal arbeidsongeschikten in onze sector stijgt de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen van 0,5% naar 0,7% (van salaris minus arbeidsongeschiktheids-franchise). 

In de e-nieuwsbrief van 12 juli informeerden wij u over de verhoging van de pensioenrekenleeftijd per 1 januari 2018 van 67 naar 68. Bij een opbouwpercentage en franchise die gelijk blijven, daalt de nieuwe pensioenopbouw van een nieuw jaar vanaf 1 januari 2018 per saldo iets. 

De pensioenuitkering gaat namelijk rekenkundig een jaar later in. Dat geeft ruimte voor een kleine premieverlaging. Gezien de huidige financiële positie heeft het bestuur echter besloten om deze premieruimte voor herstel te gebruiken. 

Hier leest u meer over premies en franchises