Waarom is deze keuze gemaakt? 

De levensverwachting is na nieuw onderzoek iets gedaald. Dat zou ruimte geven voor een kleine verlaging van de pensioenpremie. Gezien de huidige financiële positie heeft het bestuur echter besloten om deze premieruimte voor herstel te gebruiken. 

De premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen is iets gedaald. Het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt, is ongeveer gelijk gebleven. Een veiligheidsmarge die in de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen was opgenomen bleek niet nodig te zijn, daarom kan de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen iets dalen.