De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG geldt voor elke organisatie in de EU die persoonsgegevens verwerkt van EU-burgers.  

Door de wet krijgen burgers meer privacyrechten en hebben organisaties meer verantwoordelijkheden en plichten. De AVG heeft ook gevolgen voor PFZW.

Welke rechten krijgen deelnemers?

Deelnemers krijgen meer rechten met betrekking tot hun privacy. Zo bestaat het recht op informatie. Dat betekent dat een deelnemer op de hoogte moet zijn van het feit dat PFZW zijn persoonsgegevens verwerkt en wat het doel hiervan is. Deelnemers hebben ook het recht op rectificatie. Denk daarbij aan de aanpassing van onjuiste persoonsgegevens in MijnPFZW.  Daarnaast hebben deelnemers onder andere het recht op inzage, recht op wissen van gegevens, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid en recht van bezwaar.  

Wat betekent de AVG voor PFZW?

We moeten onze processen en systemen, en eventueel producten, aanpassen zodat we voldoen aan de vereisten van AVG. Een voorbeeld: als een deelnemer beroep doet op zijn recht op inzage, moet dat binnen een maand worden geregeld. Daarnaast moeten we een register bijhouden voor alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dit alles betekent dat we het contract met onze pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM moeten herzien. De AVG is een Europese wet. We zijn op onderdelen nog zoekende hoe we alle nieuwe rechten van de deelnemers kunnen doorvertalen naar onze dienstverlening.