Op 12 februari heeft PFZW gereageerd op de internetconsultatie over de Wet Toekomst Pensioenen. We vinden het positief dat de sterke basis onder het Nederlandse pensioenstelsel behouden blijft: collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling. En we zijn er van overtuigd dat de aanstaande hervormingen meer mogelijkheden bieden om risico’s evenwichtig te verdelen met een beter verwacht pensioenresultaat én om daarover duidelijk te zijn. In onze reactie geven we tien aandachtspunten mee.

Experimenteerruimte zzp-pensioen

PFZW heeft tegelijkertijd specifiek gereageerd op voorstellen voor wetgeving
om een pensioen voor zzp’ers mogelijk te maken. We vinden dat alle werkenden, dus ook zzp’ers, aanvullend pensioen moeten kunnen opbouwen. En daarom zijn we in nauwe samenwerking met de cultuursector begonnen aan de bouw van een pilot voor een zzp-pensioen. We vinden dat het wetsvoorstel nog onvoldoende duidelijkheid biedt over de benodigde experimenteerruimte, waardoor we de pilot nog niet adequaat kunnen opstarten. Met het oog op de gewenste voortgang geven we daarom in overweging dit onderdeel uit de Wet toekomst pensioenen separaat te behandelen.