Het komt voor dat PFZW nabestaanden van een overleden gepensioneerde deelnemer benadert voor partnerpensioen, terwijl de gepensioneerde zelf nooit ouderdomspensioen van ons heeft ontvangen. 

Dit is het geval als we de deelnemer niet konden vinden en de deelnemer zelf geen contact met ons heeft opgenomen. In het verleden kon het gebeuren dat het adres van iemand niet meer klopte na een paar (buitenlandse) verhuizingen. Tegenwoordig is het steeds makkelijker geworden pensioengerechtigden te vinden. 

Ouderdomspensioen is een hoogstpersoonlijk recht voor de gepensioneerde. Dit betekent dat het recht niet kan worden overgedragen aan anderen. Toch heeft PFZW onlangs besloten om het niet opgevraagde ouderdomspensioen voortaan alsnog uit te keren aan de partner en/of kinderen van een overleden deelnemer. Voorwaarde is dat de partner en/of kinderen hiervoor een verzoek indienen binnen vijf jaar na overlijden van de deelnemer. Ze krijgen dan een éénmalige nabetaling van het ouderdomspensioen dat de deelnemer niet heeft opgevraagd en dus ook niet heeft ontvangen. Ook partners en/of kinderen die hier eerder om gevraagd hebben en van wie het verzoek toen is afgewezen, komen hiervoor in aanmerking als zij een nieuw verzoek doen.