Sociale partners krijgen vanuit de individuele belangenbehartiging vaak vragen over de pensioenregeling van PFZW. Dit speelt vooral bij de vakorganisaties en de belangenorganisaties voor gepensioneerden. ​

Rechtstreeks telefoonnummer

Voor vragen over de pensioensituatie van uw leden (werknemers en gepensioneerden) kunt u vanaf nu (030) 277 55 87 bellen. U krijgt dan geen keuzemenu maar direct een medewerker aan de lijn. We verzoeken u dit telefoonnummer niet aan uw leden door te geven. Dit nummer is echt speciaal voor u als sociale partner.

Privacy

Bij het beantwoorden van de vragen houden we ons natuurlijk aan de wetgeving op het gebied van privacy. Dat betekent dat we geen privacygevoelige informatie met u mogen delen, tenzij u daarvoor een machtiging heeft.