Op 30 mei lekte via De Telegraaf een conceptakkoord uit. In het concept staat te lezen dat sociale partners kiezen voor een pensioencontract met het karakter van een premieovereenkomst, waarbij de nominale zekerheidseisen worden losgelaten en een overgang naar degressieve opbouw slechts onder strikte voorwaarden kan plaats vinden. Sociale partners geven zelf echter expliciet aan dat er nog geen akkoord is. 

Op 12 juni schreef minister Koolmees in een nieuwe brief aan de Kamer: “Daarom kan ik niet anders dan herhalen wat ik ook in mijn brief van 4 april jl. heb geschreven: het kabinet wil samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel, nadat de Sociaal-Economische Raad hierover een advies heeft uitgebracht. Dat stond in het Regeerakkoord en die ambitie heeft het kabinet nog steeds. Ik zie dus met belangstelling een gedragen voorstel van de SER tegemoet.”

Later deze maand praat de Tweede Kamer verder met minister Koolmees over de stand van zaken rondom het nieuwe pensioencontract. Intussen is het wachten tot de SER met een akkoord naar buiten komt.