Achtergrond overstap 

SPTT is relatief een klein pensioenfonds. De aanhoudende lage rente, de stijgende levensverwachting en de hogere wettelijke eisen maken pensioenbeheer voor kleinere fondsen steeds duurder. Daarom hebben werkgevers en werknemers in het cao-overleg tandtechniek besloten om hun pensioenregeling door PFZW uit te laten voeren en daarmee SPTT te liquideren.  

Ministerie en De Nederlandsche Bank akkoord

Sociale partners in de tandtechniek hebben PFZW gevraagd de branche onder een nieuw te vormen deelverplichtstelling ‘werkgevers in de tandtechniek’ op te nemen in de verplichtstelling van PFZW. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft positief gereageerd op het verzoek van de sociale partners in de tandtechniek om hun verplichtstelling voortaan bij PFZW onder te brengen. Daarnaast heeft De Nederlandsche Bank ingestemd met de collectieve waardeoverdracht van alle bestaande rechten en aanspraken naar PFZW.   

De belanghebbenden zijn al door SPTT geïnformeerd over de overgang naar PFZW. Onlangs heeft PFZW de werkgevers een uitgebreide welkomstbrief gestuurd en binnenkort ontvangen de deelnemers, gepensioneerden en slapers een bericht met daarin hun overgedragen aanspraken bij PFZW.