Communicatiekalender

Het informeren van werkgevers en werknemers over de nieuwe regels voor pensioen is een belangrijk onderdeel van een soepele overgang op 1 januari 2026. In de communicatiekalender vindt u de belangrijkste mijlpalen in de communicatie van PFZW.

De communicatiekalender laat bijvoorbeeld zien wanneer PFZW online vragenuren, webinars en bijeenkomsten organiseert en verwijst u naar meer informatie en aanmeldmogelijkheden. Ook vindt u er de momenten waarop PFZW persoonlijk met werknemers gaat communiceren over het nieuwe pensioen. U kunt de informatie delen met uw eigen organisatie of leden. De communicatiekalender wordt steeds aangepast en geactualiseerd. 

Sociale partners leggen afspraken over de nieuwe pensioenregeling van PFZW vast in transitieplan
-

De afspraken voor de nieuwe pensioenregeling zijn gemaakt

Het transitieplan is uitgebreid en ingewikkeld. Daarom heeft PFZW eenvoudige samenvattingen gemaakt voor:

  • Werkenden in loondienst in de sector zorg en welzijn
  • Gepensioneerden
  • Mensen die eerder in de sector zorg en welzijn hebben gewerkt, maar nu niet meer
  • (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
Online vragenuur voor werkgevers
-

Vragen beantwoorden

Een bestuurslid en pensioenexpert van PFZW beantwoorden zoveel mogelijk vragen van werkgevers over de nieuwe pensioenregeling.

Online vragenuur voor gepensioneerden
-

Vragen beantwoorden

Een bestuurslid en pensioenexpert van PFZW beantwoorden zoveel mogelijk vragen van gepensioneerden over de nieuwe pensioenregeling.

Online vragenuur voor werknemers in zorg en welzijn
-

Vragen beantwoorden

Een bestuurslid en pensioenexpert van PFZW beantwoorden zoveel mogelijk vragen van werknemers over de nieuwe pensioenregeling.

Kleinschalige voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende locaties in Nederland voor werkgevers, oudere werknemers en gepensioneerden
-

Nadere informatie volgt

Webinars over de nieuwe pensioenregeling voor werkgevers, werknemers, slapers en gepensioneerden
-

Nadere informatie volgt

Werknemers ontvangen een voorbeeldberekening om een indruk te krijgen van wat de nieuwe pensioenregeling voor hen betekent
-

Geen persoonlijke cijfers

Deze berekening is gebaseerd op een voorbeeldpersoon die past bij hun situatie en bevat nog geen persoonlijke cijfers.

Werknemers ontvangen een voorlopige berekening van hun verwachte pensioenvermogen en andere pensioenbedragen vanaf 1 januari 2026
-

Goede inschatting

De berekeningen zijn nog niet helemaal zeker, maar PFZW kan dan wel een goede inschatting maken.

PFZW verwacht de nieuwe pensioenregeling in te voeren. Werknemers ontvangen de definitieve berekeningen van hun pensioenvermogen en andere pensioenbedragen.
-

MijnPFZW

Werknemers kunnen hun pensioen altijd inzien via MijnPFZW.

Website

Voor meer informatie kunt u uw organisatie, leden of achterban nog doorverwijzen naar de pagina ‘Nieuwe regels voor pensioen, wat betekent dat voor u?