Koning Willem-Alexander 

De koning sprak in zijn Troonrede zijn zorgen uit over de oplopende prijzen van gas, elektriciteit en voedsel.

“Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie en energierekening. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maategelenpakket, vooral voor de lage en middeninkomens.” - Koning Willem-Alexander, Troonrede 2022

We merken allemaal dat het dagelijks leven steeds duurder wordt. Het kabinet komt met een groot maatregelenpakket om de koopkracht van Nederlanders te ondersteunen. 

Wat betekenen de maatregelen voor uw portemonnee?

Pensioen

AOW gaat omhoog
Vanaf 1 oktober dit jaar verhoogt PFZW de pensioenen met 2,7%. Gepensioneerden gaan er volgend jaar nog iets op vooruit. Doordat de AOW  gekoppeld is aan het minimumloon, stijgt deze volgend jaar met 10%. Ditzelfde geldt voor de bijstand.

Wet toekomst pensioenen
Het nieuwe pensioenstelsel is in de maak. De Tweede Kamer is nog aan het overleggen over de invoering van de Wet toekomst pensioenen. Deze wet zal in 2023 in werking treden. Pensioenfondsen krijgen  4 jaar de tijd om de nieuwe regels door te voeren in de pensioenregels. PFZW streeft naar invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026.

Zorg en welzijn

De zorgpremie gaat omhoog
De zorgpremie is het bedrag dat u betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. Dit bedrag gaat volgend jaar omhoog met zo'n 10 euro per maand. Het kabinet bepaalt de uiteindelijke premie niet. Dit doen zorgverzekeraars zelf in november. U ontvangt dan uw nieuwe polis en premie van uw huidige zorgverzekeraar. Natuurlijk kunt u zoals elk jaar overstappen naar een andere verzekeraar.

Er verandert komend jaar niets aan het eigen risico. Het verplichte eigen risico blijft in 2023 dus staan op 385 euro. 

De zorgtoeslag gaat ook omhoog
Mensen met een lager inkomen ontvangen volgend jaar meer zorgtoeslag. Deze toeslag is bedoeld om hen te ondersteunen bij het betalen van de zorgverzekering en het eigen risico dat hierbij hoort. De toeslag stijgt met ongeveer 43 euro per maand. Hoeveel dit precies wordt, wordt bekendgemaakt zodra de zorgverzekeraars de nieuwe premies voor volgend jaar bekendmaken.

Werk en inkomen

Inkomstenbelasting gaat omlaag
Vanaf 1 januari 2023 betalen alle werkenden minder belasting op een inkomen uit werk (box1) . Tot een inkomen van 73.071 euro gaat het belastingstarief in de eerste schijf omlaag van 37,07% naar 36,93%. Ook stijgt de arbeidskorting. U houdt daardoor netto meer over. U merkt dit vooral bij de belastingaangifte in het jaar 2024 over 2023.

Verhoging minimumloon
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10%. Deze stijging is gekoppeld aan de stijging van de AOW, bijstand en lopende loongerelateerde uitkeringen zoals de WIA en de WW.

Kindgebonden budget gaat omhoog
Ouders met kinderen krijgen volgend jaar een hoger kindgebonden budget. Het bedrag voor het derde kind gaat omhoog. Dit wordt gelijk aan het bedrag voor het tweede kind. Daarnaast krijgen alleenstaande ouders nog een extraatje. Dit stijgt met 47 euro per maand. 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
In 2023 worden belastingvrije werkkilometers verhoogd van 0,19 cent per kilometer naar 0,21 cent per kilometer. In 2024 wordt dit verhoogd naar 0,22 cent per kilometer.

Basisbeurs studenten gaat omhoog
In 2023 krijgen uitwonende studenten er 165 euro per maand bij.

Afbouw zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd. Het kabinet wil daarmee het verschil tussen zelfstandigen en werknemers verder verkleinen.

Wonen

Prijsplafond energie
Het kabinet verlaagt per 1 november de energierekening. Op 1 januari 2023 treedt een prijsplafond in werking. Het is nog niet zeker op welk bedrag de prijs wordt vastgezet. Er wordt gedacht aan een prijs van 1,50 euro voor een kuub (m3) gas en 0,70 euro per kWh elektriciteit (inclusief overheidsheffingen). De lage prijs geldt voor de eerste 1200 kuub gas en de eerste 2400 kWh stroom. Wie meer verbruikt, betaalt de volle prijs voor de gebruikte energie boven het prijsplafond. Ook komt er een energietoeslag van 1300 euro voor kwetsbare huishoudens. 

Huurtoeslag gaat omhoog
In 2023 krijgt iedereen die recht heeft op huurtoeslag 16,94 euro per maand meer.

Bron: Rijksoverheid