We zijn een actieve aandeelhouder

We gaan in gesprek met bedrijven
Wij spreken bedrijven aan op hun beleid en activiteiten als ze in onze ogen onvoldoende rekening houden met milieu en maatschappij. Via deze gesprekken willen wij zorgen voor verbeteringen, zoals minder CO2-uitstoot. We geloven dat kritische, actieve aandeelhouders bedrijven bij de les houden en prikkelen tot meer aandacht voor duurzaamheid. Dit noemen we engagement. Wij volgen daarbij het beleid van onze uitvoeringsorganisatie PGGM, met wie wij gezamenlijk het beleid omtrent engagement hebben opgesteld.

We brengen onze stem uit
Per jaar brengen we op zo'n 5.900 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. We werken zoveel mogelijk samen met andere aandeelhouders om de invloed te vergroten. Voor het uitbrengen van onze stem kijken we of de bedrijven hun medewerkers goed behandelen en rekening houden met het milieu en de maatschappij. Dit doen we op basis van ESG-factoren. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en goed bestuur).

Onze uitvoeringsorganisatie PGGM brengt samen met speciale dienstverleners onze stem uit. Op deze pagina kunt u zien hoe PFZW in 2023 heeft gestemd. En publiceren we in de periode maart tot juni onze stemintenties voor de aandeelhoudersvergaderingen in 2024.  Op deze website vindt u een overzicht van al onze stemactiviteiten. Daarnaast is in dit document (pdf) het stembeleid voor 2024 terug te vinden.

We nemen juridische stappen
We voelen ons verantwoordelijk voor onze deelnemers en een goed pensioen. Dus is het nodig om bij een bedrijf beleggingsverliezen te verhalen? Of om goed ondernemingsgedrag af te dwingen? Dan neemt onze uitvoeringsorganisatie PGGM namens ons juridische stappen. Het belangrijkste doel is zoveel mogelijk terug te halen van een geleden verlies op een belegging. Daarnaast proberen we door de procedure ook een signaal naar de markt uit te zenden dat het gedrag van de onderneming onacceptabel is.