Over de toolkit

De toolkit met het stappenplan geeft u als werkgever alle informatie en materialen om binnen uw  organisatie te verspreiden. Zo neemt u uw medewerkers stap-voor-stap mee naar de nieuwe regels voor pensioen. In de aanloop naar de nieuwe pensioenregels wordt de toolkit steeds aangevuld en geactualiseerd.

Wanneer beginnen: nu

U kunt daar nu al mee beginnen! Het is verstandig om de informatie op te knippen in meerdere, regelmatige communicatiemomenten. Omdat het teveel is om in één keer te vertellen en omdat PFZW op dit moment ook nog niet alles weet. Op deze manier kunt u uw medewerkers over een langere periode stap-voor-stap meenemen naar de nieuwe regels voor pensioen.

Algemene informatie: een eerste stap

Voorlopig gaat het om algemene communicatie die voor iedereen geldt. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de nieuwe regels voor uw medewerkers persoonlijk betekenen. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) moeten eerst afspraken maken hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien. We informeren u zodra we hier meer over weten en samen kunnen wij uw medewerkers op de hoogte brengen.

Pensioenberekeningen en voorbeelden: volgend jaar

Als er meer details bekend zijn, kunnen we ook de pensioenen van uw medewerkers berekenen. De eerste berekeningen verwachten we in de loop van 2025. We komen zo snel mogelijk met algemene voorbeelden, zodat er al een juist beeld ontstaat. PFZW wil op 1 januari 2026 overgaan naar de nieuwe pensioenregeling.

PFZW is al begonnen: praat met ons

2025 en 2026? Dat lijkt ver weg en toch is het verstandig om nu al te beginnen met de communicatie over de nieuwe regels voor pensioen. PFZW is via sociale media, de website, de magazines Eigentijd en Goed Bezig en de nieuwsbrieven al gestart met de communicatie naar u en uw medewerkers.

De toolkit gebruiken

U kunt de toolkit met het stappenplan zien als een hulpmiddel bij de communicatie. Het geeft u handvatten en inspiratie om de communicatie over de nieuwe regels voor pensioen op te starten.

  • Pas naar wens de tekst aan op de toon waarop u met uw medewerkers communiceert.
  • Zorg voor een vaste regelmaat, bijvoorbeeld eens per maand. 

Heeft deze informatie u geholpen?