Zondag 17 maart: de Dag van de Zorg

15-03-2024 | Zondag 17 maart is de Dag van de Zorg. Deze dag staan we stil bij het onmisbare werk dat alle medewerkers in de zorg iedere dag leveren aan cliënten. Het werk van iedereen die bij ons pensioen opbouwt of pensioen ontvangt.

PFZW zorgt voor het pensioen van meer dan 3 miljoen mensen die werken in de sector zorg en welzijn. Naast het realiseren van een goed financieel rendement om pensioenen uit te keren, beleggen we steeds meer in ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn die betaalbare medicijnen ontwikkelen of medische apparatuur. 

Terumo

Een voorbeeld van zo'n belegging is het Japanse medische technologiebedrijf Terumo. Dit is een marktleider in de ontwikkeling en verkoop van producten die nodig zijn voor het zogeheten dotteren: het inbrengen van een katheter in het bloedvatenstelsel voor het behandelen van kransslagadervernauwing. Waar de katheter vroeger via de lies moest worden ingebracht, kan dit nu via de pols. Dit is minder belastend voor de patiënt, die zo sneller kan herstellen van de behandeling én efficiënter voor het zorgpersoneel. 

Gilde Healthcare

Een andere belegging die bijdraagt aan SDG 3 is onze belegging in de Gilde Healthcare fondsen. Gilde Healthcare belegt rechtstreeks in vernieuwende zorgondernemingen, onder andere op het gebied van medische technologie en IT. Het gaat vooral om bedrijven uit Nederland en Duitsland. Voor alle bedrijven geldt dat het doel is om betere zorg tegen lagere kosten mogelijk te maken. En er moet natuurlijk een goed rendement worden behaald. 

We zijn een actieve aandeelhouder

Naast het beleggen in de zorg, gebruikt PFZW zijn invloed als aandeelhouder om farmaceutische bedrijven aan te zetten tot goed gedrag, ook op het gebied van toegang tot medicijnen. We willen dat deze bedrijven medicijnen in ontwikkelingslanden betaalbaarder maken. Onze inspanningen hebben geleid tot meer aandacht van deze bedrijven voor de belangen van mensen in ontwikkelingslanden. We blijven ze aansporen om hun maatschappelijke impact te meten en ambitieuze doelen te stellen, zodat medicijnen op lange termijn beter beschikbaar en betaalbaar worden, zowel in arme als rijke landen.

Meer weten? Lees hier hoe PFZW belegt voor een beter pensioen.

 

Verpleegkundige met blauw haarnetje achter PC bij de balie