Voor een goed pensioen

Voor een goed pensioen is de premie die u betaalt lang niet voldoende. Daarom beleggen we uw premie. Bij de keuze van onze beleggingen kijken wij naar de lange termijn. De rendementen stijgen en dalen namelijk in de jaren tot uw pensioen. Hierin hebben we ook oog voor de invloed van beleggingen op mens en milieu.  

We beleggen op basis van beleggingsovertuigingen

In ons ons beleggingsbeleid leest u hoe wij invulling geven aan onze beleggingen op basis van onze beleggingsovertuigingen.

Dit volgende zes beleggingsovertuigingen zijn leidend in ons beleid:

  • Het nemen van beleggingsrisico leidt op lange termijn tot een hoger rendement voor onze deelnemers.
  • Marktontwikkelingen laten zich zeker op korte termijn moeilijk voorspellen.
  • Spreiding van beleggingen verbetert het rendementsrisico-profiel van de portefeuille maar kent een afnemende meeropbrengst.
  • Het meenemen van ESG-kansen en risico’s bij beleggingsbeslissingen leidt tot een betere portefeuille.
  • Als langetermijnbelegger kan PFZW een waardevolle bijdrage leveren aan een meer duurzame wereld.
  • Het uitgangspunt is lage kosten. Hoge kosten zijn alleen acceptabel als ze in het belang zijn van de deelnemer.
Oudere man in rolstoel met verpleegkundige.jpg

Meer lezen over onze overtuigingen in ons beleggingsbeleid of geïnteresseerd in onze klimaatstrategie?

Waarin we beleggen

Om het rendement op onze beleggingen zo hoog en stabiel mogelijk te houden, spreiden we onze beleggingen. Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op beleggingen over een bepaalde periode. Dat doen we door uw pensioenpremie te beleggen in aandelen en obligaties en in andere beleggingsvormen. 

Uiteindelijk bestaat uw pensioen straks zelfs voor 65-75% uit rendementen van onze beleggingen. Elke maand plaatsen we de actuele cijfers van onze beleggingen op onze website. Twee keer per jaar publiceren we daar ook overzichtslijsten van onze beleggingen.

We zijn kritische over onze beleggingskeuzes

Als pensioenfonds stellen we kritische eisen aan de bedrijven en sectoren waarin we beleggen. Ook houden we rekening met de wensen van de deelnemers. Zo beleggen we niet zomaar in ieder bedrijf of organisatie en zijn onze eisen vaak strenger dan de eisen waar we vanuit wet- en regelgeving aan moeten voldoen. Ook beleggen we niet in staatsobligaties van landen die wettelijk uitgesloten zijn door sancties van de Verenigde Naties en de Europese Unie.