Positieve impact omhoog, negatieve impact omlaag

18-11-2022 | Ons klimaat verandert snel, en steeds meer mensen over de hele wereld merken dat letterlijk aan den lijve. Bosbranden, droogte, orkanen, hitte en overstromingen: onze planeet zucht onder opwarming. Deze maand was er de 27e jaarlijkse internationale Klimaattop, COP27, dit keer in Egypte.

In de afgelopen 27 jaar is er veel gepraat. Er zijn ook, bijvoorbeeld tijdens de top in Parijs, belangrijke ambities geformuleerd om klimaatverandering tegen te gaan. Maar we lopen achter bij het nemen van concrete actie. Ik hoop dat daar in Egypte verandering in komt. We zullen pas later weten of landen en bedrijven dit keer wél de daad bij het woord voegen.   

Wij dragen in ieder geval graag ons steentje bij. PFZW wil alleen nog beleggen in olie- en gasbedrijven die serieus werken aan de energietransitie en de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs onderschrijven. Begin dit jaar begonnen we met een programma om dit te bereiken. In de eerste fase benaderden we alle bedrijven in de fossiele sector waarin we beleggen. De vraag die we stelden was eenvoudig: wat zijn jullie doelen om de uitstoot van CO2 omlaag te brengen? Van 114 bedrijven werd duidelijk dat die doelstellingen er niet waren. Van die bedrijven hebben we afscheid genomen; de beleggingen zijn verkocht.

De fossiele energiebedrijven waarin we nu nog wel beleggen, hebben dus allemaal CO2-reductiedoelstellingen. Maar dat vinden we niet genoeg. Als die doelstelling onvoldoende ambitieus is en niet in lijn met het Parijs-akkoord, stoppen we komend jaar ook met deze beleggingen. Van de ondernemingen die daarna nog overblijven, vragen we nog een volgende stap. In 2023 moeten ze overtuigende en controleerbare concrete klimaatplannen laten zien voor de korte en middellange termijn. Komen die plannen er niet, dan stappen we uit. We beleggen straks dus alleen nog in energiebedrijven die overtuigend bijdragen aan de energietransitie en het halen van de klimaatdoelen van Parijs. We geloven dat we op die manier meer positieve invloed hebben dan wanneer we ons op dit moment helemaal zouden terugtrekken uit de fossiele energiesector.

Positieve impact: huizen van het gas af

Door strenge voorwaarden aan fossiele energiebedrijven, slaan we twee vliegen in een klap. We verminderen onze negatieve impact als belegger, én we hopen positieve impact te bereiken door bedrijven te stimuleren duurzamer te gaan werken. Maar we zorgen ook op een meer directe manier voor positieve impact. Dat doen we door te beleggen in bedrijven die zich juist volledig richten op de energietransitie. Ook in ons eigen land zijn daar mooie voorbeelden van. Zo zijn we voor 80% eigenaar van Ennatuurlijk, dat met zo’n 100.000 aansluitingen een van de grootste warmtenet-bedrijven van Nederland is. De komende jaren komen daar nog honderdduizenden aansluitingen bij, waardoor steeds meer woningen en bedrijven van het gas af kunnen. De warmte die Ennatuurlijk levert is restwarmte, voor het grootste deel afkomstig van een elektriciteitscentrale. In onder andere Tilburg en Breda zitten mensen er daardoor warm bij zonder zelf te hoeven stoken. Er loopt nu in Leeuwarden ook een proef naar het gebruik van aardwarmte.

Groen gas en groen cement

Een andere, kleinere maar mooie investering van PFZW is SCW Systems. Dat bedrijf maakt met een nieuwe techniek gas en waterstof uit organisch afval. De CO2 die daarbij vrijkomt, legt het bedrijf vast in poeders die gebruikt worden om cement en beton te maken. Bij de traditionele productie van cement en beton komt juist veel CO2 vrij. Groen gas, groene waterstof en groene bouwmaterialen dus. SCW Systems is het eerste bedrijf ter wereld dat deze techniek beheerst. De proeffabriek in Alkmaar werkt. Nu is het tijd om op grotere schaal te gaan produceren.

Het zijn twee voorbeelden van pensioengeld dat in Nederland aan het werk is om de energietransitie te versnellen. Maar zeker zo belangrijk: in die groeimarkt groeit ook uw pensioengeld. Want dat is waar we het voor doen: een goed pensioen in een leefbare wereld. 

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk