Met droge voeten naar je pensioen

22-03-2024 | De aarde warmt op, de ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Omdat ruim een kwart van Nederland onder zeeniveau ligt, kunnen we niet achteroverleunen. Want we willen ook straks droge voeten houden. 

Voor onszelf, zodat we ook straks nog kunnen wonen, werken en genieten in de lage delen van ons land. Maar zeker ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Want zij gaan de gevolgen van klimaatverandering nog sterker voelen dan wij. 

Een goed pensioen is duurzaam

Voor een goed pensioen is het nodig dat we uw pensioengeld beleggen. Want alleen uw inleg is voor een goed pensioen lang niet voldoende. Het grootste deel van uw pensioen betalen we uit de opbrengsten van onze beleggingen. We zoeken dus altijd beleggingen met een goed rendement. Maar alleen een goed financieel rendement vinden we niet genoeg. Om ook op de lange termijn geld te kunnen verdienen, moeten we duurzaam beleggen. Want geld verdienen gaat beter in een veilige, vreedzame en schone wereld, waar mensen gezond kunnen leven.

Veilig achter de dijken

Vandaag is het Wereldwaterdag en dus een mooi moment om stil te staan bij onze relatie tot het water om ons heen. Maar wat heeft geld verdienen voor uw pensioen met droge voeten te maken? We investeren sinds 2019 in toenemende mate in groene leningen van de Nederlandse overheid. In totaal beleggen we daar nu ongeveer 900 miljoen euro pensioengeld in. Een flink deel van dit geld gebruikt de overheid voor het Deltaprogramma, om Nederland te beschermen tegen het water. De afgelopen jaren is bijna 200 kilometer aan dijken versterkt. Ook zijn 51 waterkeringen verbeterd. Het uiteindelijke doel van het Deltaprogramma is dat de kans op overlijden door een overstroming voor iedereen achter de dijken uiterlijk in 2050 niet groter is dan jaarlijks 1 op 100.000. Veilig wonen en leven dus. We belegden ook al eerder in infrastructuur die ons beschermt tegen het water. Zo investeerden we in 2018 in het groot onderhoud van de Afsluitdijk.

Tegengaan en aanpassen

Willen we de zeespiegelstijging beperken, dan moeten we vechten tegen klimaatverandering. Maar dat is niet genoeg. Ons klimaat warmt al op, en zal dat blijven doen. We kunnen die trend met veel inspanningen vertragen, maar niet terugdraaien. Daarom moeten we ons ook aanpassen aan een warmer klimaat. Een betere bescherming tegen overstromingen hoort daar bij. Wij doen daar graag aan mee. Omdat het een goed rendement oplevert voor uw pensioen. Én omdat we er zo samen voor zorgen dat we straks met droge voeten met pensioen kunnen gaan. Zo telt uw geld steeds vaker voor twee. 

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk