2023: een jaar met veel gezichten

25-01-2024 | Vandaag maken we onze jaarresultaten over 2023 bekend. Het was een jaar met verschillende gezichten. 

Om met onze cijfers te beginnen: ondanks ruwe omstandigheden in de wereld, haalden we een prima rendement van in totaal 8,2%. Dat resultaat was vooral te danken aan het laatste kwartaal, met een rendement van 9,5% in de laatste drie maanden van het jaar. Onze dekkingsgraad (de thermometer voor onze financiële gezondheid) daalde het afgelopen jaar licht, naar 106,3%. De belangrijkste twee redenen voor die daling waren de scherpe daling van de rente in het laatste kwartaal en de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024 met 4,8%. Het besluit om de pensioenen te verhogen viel in november en is verwerkt in de cijfers over het afgelopen jaar.

De pensioenverhoging is de derde sinds oktober 2022. Bij elkaar opgeteld zijn de pensioenen nu in vijftien maanden tijd ruim 13% gestegen. Deze verhogingen waren mogelijk doordat in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel de regels voor pensioenverhogingen zijn versoepeld. PFZW kan van die versoepeling gebruik maken omdat vakbonden en werkgevers de bestaande pensioenen willen omzetten naar de nieuwe regeling. De verhogingen vormen dus een doorkijkje naar de nieuwe wereld, waarin pensioenen makkelijker kunnen meegroeien met de economie. Die nieuwe wereld komt er door de Wet toekomst pensioenen, die in juli 2023 van kracht werd. Wij werken bij PFZW ook dit jaar hard verder aan de invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026. We zijn al een heel eind op weg, maar er is nog veel te doen. Vorige week stemden de achterbannen van vakbonden en werkgevers in met de afspraken over een nieuwe pensioenregeling voor de sector zorg en welzijn. Ook de ANBO en de BPP, verenigingen van gepensioneerden, hebben instemmend gereageerd op de nieuwe PFZW-regeling. Aan het begin van het jaar is dat meteen al een mooie en belangrijke mijlpaal.  

De pensioenen konden dus omhoog en ons rendement was prima. Maar 2023 kende ook een heel ander gezicht. Het was het tweede jaar van de grootschalige Russische aanval op Oekraïne, met onbeschrijflijk veel en voortdurend leed voor de bevolking. Het was ook het jaar van de bloedige confrontatie tussen Israël en Hamas. Ook hier zijn aan beide kanten vooral burgers het slachtoffer.
We zijn bij PFZW zeer begaan met deze mensen, die wonen en werken in een situatie waar ze dagelijks voor hun leven en dat van hun geliefden moeten vrezen. En onze gedachten gaan ook uit naar alle hulpverleners en onze andere internationale collega's in de zorg die daar onder onmogelijke omstandigheden hun werk proberen te doen.

Deze en andere gewelddadige conflicten zorgen niet alleen voor leed voor de getroffen bevolking, maar ook voor toenemende onzekerheid en spanningen in de hele wereld. Die onzekerheid raakt ook de economie. Een recent voorbeeld daarvan is de belangrijke scheepvaartroute in de Rode Zee, die door frequente aanvallen op vrachtschepen onveilig is geworden. Naast gewelddadige conflicten is er nog een andere groeiende bedreiging: de opwarming van de aarde voltrekt zich in een steeds sneller tempo. Vóór 2023 werd nooit eerder wereldwijd zo’n warm jaar gemeten. De opwarming maakt onze planeet minder leefbaar én bedreigt ook de economische stabiliteit. Voor PFZW is dat reden om het klimaatbeleid binnen de beleggingsportefeuille dit jaar opnieuw verder aan te scherpen. Binnenkort hoort u daar meer over. 

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk