Een nieuwe stap naar een betere wereld

08-02-2024 | We zijn bij PFZW gestopt met beleggen in olie- en gasbedrijven die nog steeds geen overtuigend plan hebben in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. En helaas geldt dat voor het overgrote deel van deze bedrijven. Ook voor de hele grote. Daarom beleggen we sinds begin dit jaar niet meer in bijvoorbeeld Shell, BP en TotalEnergies.

Eerder namen we al afscheid van 114 olie- en gasbedrijven, die geen antwoord hadden op onze eenvoudige vraag wat hun doelen zijn om de uitstoot van CO2 omlaag te brengen.

Begin vorig jaar gingen we een stap verder. Toen verkochten we de bedrijven die wel CO2-reductiedoelen hadden, maar zich niet nadrukkelijk hadden verbonden aan de doelstellingen van ‘Parijs’. Dit jaar bleven dus alleen nog de bedrijven over die wél aangaven dat ze streven naar de doelstellingen van Parijs.

Maar dat vonden we  niet genoeg. We wilden méér zien dan alleen algemene ambities. Daarom hebben we het afgelopen jaar al deze bedrijven stuk voor stuk deze vraag gesteld: hoe gaan jullie je klimaatdoelstellingen halen, óók op de korte en middellange termijn? Daarbij keken we ook naar het terugdringen van de CO2-uitstoot van de producten die deze bedrijven verkopen. We kondigden aan te stoppen met deze beleggingen als de antwoorden op onze vragen niet goed genoeg waren.

Te weinig en te langzaam

Uiteindelijk hadden er van de overgebleven bedrijven helaas slechts zeven een goed genoeg verhaal, een overtuigende klimaatstrategie én concrete plannen. Van de rest - de overgrote meerderheid dus - hebben we daarom afscheid genomen. In de gesprekken met deze bedrijven werd ons duidelijk dat de meeste olie- en gasbedrijven nog steeds grote moeite hebben te voldoen aan de doelen van Parijs. Een aantal investeren zeker in verduurzaming, maar het is te weinig en het gaat te langzaam.

Zeven koplopers

Al met al hebben we in de afgelopen jaren afscheid genomen van 310 fossiele energiebedrijven. De zeven beursgenoteerde fossiele bedrijven waarin we nog wél beleggen, zijn de echte koplopers in de sector. Ze zetten overtuigend in op de omschakeling van fossiele naar duurzame energie of produceren op dit moment al voornamelijk energie met een lage CO2-voetafdruk. Zij laten zien dat het wél kan. We hopen dat er snel veel meer gaan volgen. Want alleen als ook de grootste spelers én consumenten echt gaan veranderen, kunnen we de klimaatverandering afremmen. Er is geen tijd te verliezen. Dat vinden ook veel van onze deelnemers, die zich steeds meer zorgen maken over de leefbaarheid van onze planeet. Voor henzelf, voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen. Als een na grootste pensioenfonds van Nederland willen we voor hen het verschil maken. We beleggen daarom voor financieel rendement én voor maatschappelijk rendement. Zo telt het geld van onze deelnemers steeds vaker voor twee.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

In ons persbericht leest u in welke zeven energiebedrijven we nog wél beleggen. Op onze website leest u hoe we de afgelopen jaren in gesprek gingen met fossiele energiebedrijven en wat de resultaten van die gesprekken waren.

Ook in Kellermanns Kijk