Help de zorg in noodsituaties

13-06-2024 | De zorg staat onder druk. Personeelstekorten en een stijgende zorgvraag betekenen elke dag een hoge werkdruk. Als er dan een crisis is, zoals de coronapandemie, komt de kwaliteit van de zorg al snel in de knel én dreigen zorgwerkers overbelast te raken. De Nationale Zorgreserve (NZR) biedt dan verlichting. En PFZW wil daarbij helpen.

NZR is een landelijk netwerk van zorgreservisten, ontstaan tijdens de coronacrisis. Zorgreservisten zijn voormalige zorgprofessionals, al dan niet gepensioneerd, die klaar staan om te helpen in geval van nood. Denk aan situaties waarbij de continuïteit van de zorg in gevaar dreigt te komen. Een lokale virusuitbraak of wereldwijde pandemie bijvoorbeeld, een natuurramp of grote crisis. NZR koppelt zorgreservisten aan zorgorganisaties die een tijdelijke hulpvraag en capaciteitsproblemen hebben. Deze reserveploeg is snel inzetbaar doordat ze bevoegde, bekwame en ervaren zorgverleners zijn.

Drie maal voordeel

Het mes snijdt op die manier niet aan twee, maar zelfs aan drie kanten. Om te beginnen brengen de zorgreservisten verlichting van de werkdruk voor de vaste medewerkers, juist in extreem drukke periodes. Ten tweede kan daardoor de toegankelijkheid én de kwaliteit van de zorg beter gewaarborgd blijven. En tot slot brengt het werk ook de zorgreservisten zelf veel: uit onderzoek blijkt dat zorgmedewerkers die hun vakmanschap en ervaring gedurende hun loopbaan of tijdens hun pensioen ook elders in de zorg inzetten, zich fysiek en mentaal fitter voelen dan degenen die dit niet doen.

Samenwerken

Voor ons dus alle reden de handen ineen te slaan met de NZR. Op 30 mei ondertekenden wij en NZR een samenwerkingsovereenkomst. 

Charlotte de Schepper, bestuurder van de NZR en John Landman, directeur van PFZW schudden elkaar de hand.
Charlotte de Schepper, bestuurder van de NZR en John Landman, directeur van PFZW schudden elkaar de hand.

 

Wij gaan NZR op de kaart zetten in onze middelen en kanalen zoals nieuwsbrieven, het magazine Goed Bezig en de socials. Om zo de pool van reservisten te vergroten. NZR biedt onze oud-deelnemers en gepensioneerden die nog af en toe inzetbaar willen zijn, een platform waar ze waardevol en belangrijk tijdelijk werk kunnen doen. Zorgreservisten hebben toegang tot een breed en gratis opleidingsaanbod om zo hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Een mooie samenwerking.

Heb je een zorgdiploma en vroeger gewerkt in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, de GGZ, bij Defensie of een GGD? En wil je meedoen en bijspringen als het écht nodig is? Op onze website vind je meer informatie. 

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk