Een goed begin met een hoger pensioen

18-04-2024 | Het eerste kwartaal van 2024 zit erop. Voor ons begon het jaar goed: per 1 januari konden de pensioenen - de uitkeringen én de opgebouwde pensioenen van mensen die nog werken - met 4,8% omhoog. Het was in 15 maanden tijd de derde verhoging op rij.

Ook de rest van het eerste kwartaal verliep financieel voorspoedig. Een licht positief rendement en een kleine stijging van de rente zorgden ervoor dat we er financieel wat beter voor staan dan een paar maanden geleden. In ons kwartaalbericht  vindt u alle cijfers op een rijtje.

Terugkijkend naar het afgelopen kwartaal is er nog iets dat genoemd moet worden. We werken niet alleen aan financieel rendement, maar ook aan maatschappelijk rendement. We zetten steeds vaker de pensioeneuro’s van onze deelnemers twee keer aan het werk; voor een goed rendement én voor een meer duurzame wereld.

Een goed rendement is onze eerste zorg. Maar alleen een financieel rendement vinden we niet voldoende. Want voor een goede oude dag is geld alleen niet genoeg. We willen allemaal van ons pensioen kunnen genieten in een leefbare wereld. Daar willen we met onze beleggingen aan bijdragen. Oók omdat geld verdienen op de lange termijn beter gaat in een schone en rechtvaardige samenleving. Financieel en maatschappelijke rendement gaan dus hand in hand. 

Minder schade door onze beleggingen 

We dragen bij aan een leefbare wereld door de schade van onze beleggingen te beperken én door te beleggen in zaken die zorgen voor een positieve bijdrage aan de samenleving. Bij het beperken van schade is het tegengaan van klimaatverandering een speerpunt. Het afgelopen kwartaal verkochten we vrijwel alle fossiele energiebedrijven waarin we nog belegden. Twee jaar lang voerden we intensieve gesprekken en wisselden we brieven uit met deze bedrijven. Onze vraag was helder: zorg voor een beleid én voor acties die geloofwaardig in lijn zijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De meeste bedrijven waar we mee spraken hebben zo’n beleid nog steeds niet. Daarom hebben we afscheid van ze genomen. We beleggen nu alleen nog in zeven energiebedrijven die wél in lijn met Parijs opereren. 

Positieve bijdrage

Het geld dat vrijkomt door de verkoop van fossiele energiebedrijven, investeren we onder meer in de Nederlandse energietransitie. Met een goed rendement voor het pensioen van onze deelnemers én een bijdrage aan een duurzame Nederlandse economie. In ons onlangs aangescherpte klimaatplan leest u er meer over. Een concreet voorbeeld is onze recente belegging in snelle laadpunten voor elektrische auto’s. Een ander actueel voorbeeld van een initiatief om geld te verdienen voor uw pensioenen en een positieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze samenleving, is de samenwerking van de grootste vijf Nederlandse pensioenfondsen. Samen stuurden we een brief aan de informateurs die de gesprekken over een nieuwe kabinet leiden. Ons voorstel: we willen investeren in de Nederlandse energietransitie, als de overheid zorgt voor betrouwbaar beleid en voor regels die ervoor zorgen dat we een fatsoenlijk rendement kunnen maken. Zo willen we bijdragen aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Want stroom hebben we allemaal nodig. Het houdt onze samenleving draaiende, geeft licht, verwarmt ons en we rijden er steeds vaker op.   

Ik kijk terug op een goed begin van 2024. Met een hoger pensioen én meer positieve impact. 

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk