Veelgestelde vragen

Door de versoepelde Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kunt u als werkgever makkelijker afspraken maken met oudere medewerkers over eerder stoppen met werken. Welke gevolgen heeft dat voor het pensioen? Wij geven antwoord op veelgestelde vragen over de RVU.

In een aantal cao’s zijn concrete afspraken gemaakt over regelingen die medewerkers de mogelijkheid bieden om eerder te stoppen met werken. Heeft u vragen over de inhoud van de regeling in de cao? Dan kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie. 

Maakt een medeweker gebruik van de RVU, dan stopt uw medewerker met werken en stopt de pensioenopbouw. Uw medewerker kan de uitkering zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of door het pensioen eerder te laten ingaan.

Maakt een medewerker gebruik van de RVU, dan stopt uw medewerker met werken en stopt ook de pensioenopbouw. Binnen de huidige wet- en regelgeving is het niet mogelijk om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Ook de bescherming tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden is niet van toepassing. 

Stoppen met werken betekent ook dat de opbouw en de risicodekking van het partnerpensioen stopt. Uw medewerker heeft tot dat moment een deel van het partnerpensioen opgebouwd. Het andere deel is verzekerd op risicobasis. Overlijdt uw medewerker, dan ontvangt de partner alleen het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd. Wil uw medewerker dat zijn/haar partner bij overlijden meer pensioen krijgt? Dan kan hij/zij het partnerpensioen verhogen door een deel van het ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen. Het is belangrijk dat u uw medewerkers hierover informeert. 

Nadat u uw medewerker heeft afgemeld bij PFZW, krijgt hij/zij een beëindigingsbericht van PFZW. Hierin staat dat de pensioenopbouw stopt. Voor meer informatie wordt uw medewerker verwezen naar MijnPFZW. Daar wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van het inruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen. Uw medewerker kan zijn keuze vervolgens aan PFZW doorgeven. Let op: Uw medewerker moet deze keuze binnen een maand na verzending van het beëindigingsbericht aan PFZW doorgeven!

Nee, binnen de huidige wet- en regelgeving is het niet mogelijk om op basis van de RVU pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Gaat uw medewerker eerder dan drie jaar voor de AOW uit dienst? Dan is vrijwillige voortzetting na ontslag wel mogelijk voor maximaal drie jaar voor zover er geen pensioen wordt opgenomen.

Nee, als er RVU-afspraken zijn, is er in principe geen WW-recht. Omdat uw medewerker er zelf voor kiest om te stoppen met werken, zal er niet worden voldaan aan alle WW-voorwaarden.

Als u medewerkers heeft die in aanmerking willen komen voor een regeling vervroegd uittreden, dan is voor de aanvraag mogelijk informatie nodig over het arbeidsverleden. Uw medewerker kan een deel van die informatie vinden in MijnPFZW. Wij geven deze informatie om privacyredenen niet aan werkgevers.

Wij geven geen informatie over aantallen medewerkers die vanuit een regeling in de cao (mogelijk) in aanmerking komen voor een regeling vervroegd uittreden.

Wij informeren u en uw medewerkers graag over de mogelijkheden van onze pensioenregeling in onze workshops en presentaties.