PFZW wil deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Nu, maar ook in de verre toekomst. Ons beleggingsbeleid en ons klimaatplan zijn hier op gericht. 

Waarom een klimaatplan?

Om te komen tot klimaatneutrale beleggingen in 2050 heeft PFZW een klimaatplan opgesteld. Hierin staan de strategieën en acties die PFZW gaat uitvoeren bij te dragen aan het beperken van de wereldwijde opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden. 

De middellangetermijndoelen van PFZW:

  • 50% reductie van de CO2-intensiteit van aandelen en bedrijfsobligaties in 2030 ten opzichte van 2019.
  • De vastgoed- en infrastructuurbeleggingen voldoen uiterlijk in 2030 aan het Klimaatakkoord van Parijs. Voor private equity is het streven dit vóór 2040 te halen.
  • In 2030 sluit minimaal 15% van de totale beleggingen aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN gericht op klimaat.

Wat is energietransitie en waarom is het nodig?

Dit is de verandering van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld olie, aardgas en steenkolen. Duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Het is belangrijk dat er meer duurzame energie op de markt komt omdat fossiele brandstoffen veel schade aan het milieu veroorzaken en uiteindelijk opraken. 

Waarom en hoe blijft PFZW beleggen in de fossiele sector?

PFZW investeert in bedrijven die bijvoorbeeld olie en gas uit de grond halen. We willen dit alleen doen in fossiele bedrijven die overstappen op koolstofarme energiebronnen. De aanpak die we hiervoor gebruiken heet engagement met duidelijke doelen en mijlpalen. Ons uiteindelijke doel: per 1 februari 2024 alleen nog beleggen in beursgenoteerde fossiele bedrijven die een verifieerbare strategie hebben voor de energietransitie. Met doelen voor de korte en middellange termijn. We willen dit bereiken door druk uit te oefenen op de fossiele bedrijven waarin we investeren. We gaan ook naar aandeelhoudersvergaderingen en stemmen in met resoluties van bijvoorbeeld Follow This. We verkopen de bedrijven die onvoldoende stappen zetten om bij te dragen aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs.