PFZW wil deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Ons beleggingsbeleid en ons klimaatplan zijn hier op gericht. Niet alleen voor nu, maar ook voor de verre toekomst. Een groot deel van de pensioenrechten die deelnemers nu opbouwen wordt namelijk pas uitgekeerd na 2050. Daarom wil PFZW als grote belegger een voortrekkersrol spelen op het gebied van klimaat.

Waarom een klimaatplan?

Om te komen tot klimaatneutrale beleggingen in 2050 heeft PFZW een klimaatplan opgesteld. Hierin staan de strategie en acties om als PFZW bij te dragen aan het beperken van de wereldwijde opwarming van de aarde. 

De middellangetermijndoelen van PFZW:

  • 50% reductie van de CO2-intensiteit van aandelen en obligaties in 2030 ten opzichte van 2019.
  • De vastgoed- en infrastructuurbeleggingen voldoen uiterlijk in 2030 aan het Klimaatakkoord van Parijs. Voor private equity is het streven dit vóór 2040 te halen.
  • In 2030 sluit minimaal 15% van de totale beleggingen aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN gericht op klimaat.

Wat is energietransitie en waarom is het nodig?

Dit is de verandering van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld olie, aardgas en steenkolen. Duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Het is belangrijk dat er meer duurzame energie op de markt komt omdat fossiele brandstoffen veel schade aan het milieu veroorzaken en uiteindelijk opraken. 

Waarom en hoe blijft PFZW beleggen in de fossiele sector?

PFZW belegt in bedrijven die bijvoorbeeld olie en gas uit de grond halen. Dit willen we alleen doen in fossiele ondernemingen die de overstap maken naar uitsluitend duurzame energiebronnen. De aanpak die we daarvoor gebruiken noemen we engagement met duidelijke doelen en mijlpalen. Ons einddoel: op 1 januari 2024 alleen nog beleggingen in fossiele bedrijven die een overtuigende en te controleren strategie hebben voor de energietransitie. Mét doelen op korte en middellange termijn. We willen dit bereiken door druk uit te oefenen op de fossiele bedrijven waar we in beleggen. Ook stemmen we bij aandeelhoudersvergaderingen en stemmen we mee met resoluties van bijvoorbeeld Follow This. De bedrijven die niet voldoende stappen nemen om in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs, die verkopen we.