U ontvangt een uitkering van UWV

PFZW wil zorgen dat uw inkomen en pensioen juist in deze tijd goed voor u zijn geregeld. Misschien heeft u recht op een aanvulling op uw inkomen of premievrije pensioenopbouw. Dat hangt af van uw arbeidsongeschiktheid.

1. U bent 35% - 80% arbeidsongeschikt

UWV heeft u voor meer dan 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt verklaard en u ontvangt een WIA-uitkering van UWV. Bekijk wat dat betekent voor premievrij pensioen opbouwen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

U kunt recht hebben op premievrije pensioenopbouw als u:

  • Een WIA-uitkering heeft, én ziek bent geworden terwijl u pensioen opbouwde bij PFZW.
  • Ziek bent geworden tijdens onbetaald verlof of tijdens een WW-uitkering meteen na uw pensioenopbouw bij PFZW.

Als u werkt en inkomen heeft, betaalt u elke maand premie voor de opbouw van uw pensioen via uw werkgever. Deze premie is een bepaald percentage van uw salaris. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, betaalt u alleen premie voor dat deel dat u werkt en waar u salaris voor ontvangt. Voor het deel dat u niet werkt en waar u een uitkering voor ontvangt, heeft u bij PFZW mogelijk recht op het opbouwen van pensioen zonder dat u daar premie voor betaalt. Dat is premievrije pensioenopbouw.

Mogelijk heeft u ook recht op een aanvulling van PFZW op uw UWV-uitkering, dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen.

2. U bent 100% arbeidsongeschikt

UWV heeft u voor 100% arbeidsongeschikt verklaard en u ontvangt een WIA-uitkering van UWV. Bekijk wat dat betekent voor premievrij pensioen opbouwen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

U kunt recht hebben op premievrije pensioenopbouw als u:

  • Een WIA-uitkering heeft, én ziek bent geworden terwijl u pensioen opbouwde bij PFZW.
  • Ziek bent geworden tijdens onbetaald verlof of tijdens een WW-uitkering meteen na uw pensioenopbouw bij PFZW.

Als u werkt en inkomen heeft, betaalt u elke maand premie voor de opbouw van uw pensioen via uw werkgever. Deze premie is een bepaald percentage van uw salaris. Als u 100% arbeidsongeschikt raakt, heeft u bij PFZW mogelijk recht op het opbouwen van pensioen zonder dat u daar premie voor betaalt. Dat is premievrije pensioenopbouw.

Mogelijk heeft u ook recht op een aanvulling van PFZW op uw UWV-uitkering, dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen. Met dit bedrag en uw UWV-uitkering samen kunt u uitkomen op ongeveer 70% van het salaris dat u ontving voordat u ziek werd.