Bij een WGA-vervolguitkering en een laatste salaris hoger dan € 21.835

De WGA-vervolguitkering van UWV is een bepaald percentage van het minimumloon (in 2021 € 21.835). Wat u van UWV ontvangt, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. UWV stelt daartoe een percentage vast tussen 35% en 80%. 
De hoogte van het bedrag dat u aanvullend van PFZW ontvangt, hangt af van het uitkeringspercentage dat UWV heeft vastgesteld.

Was uw salaris hoger dan het minimumloon? Dan heeft u recht op WGA-hiaatpensioen van PFZW. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend over het verschil tussen het minimumloon en uw laatstverdiende salaris. Dat is het salaris dat u verdiende op 1 januari van uw tweede ziektejaar.

Bij een WGA-uitkering en een laatste salaris hoger dan € 58.307

U komt in aanmerking voor het WIA-excedentpensioen als uw salaris hoger is dan € 58.307 per jaar (maximaal jaarloon). 

  • In de eerste twee maanden
    Uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw WGA-uitkering bedragen samen ongeveer 75% van uw laatste salaris. Dat betekent 75% van het salaris dat u verdiende op 1 januari van uw tweede ziektejaar. 
  • Na de eerste twee maanden
    Als u volledig arbeidsongeschikt bent: Uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw WGA-uitkering bedragen samen ongeveer 70% van uw laatste salaris als u volledig arbeidsongeschikt bent. U laatste salaris is het bedrag dat u verdiende op 1 januari van uw tweede ziektejaar
    Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent: De hoogte van het bedrag hangt af van het uitkeringspercentage dat UWV heeft vastgesteld.

Tabel uitkeringspercentages WGA-uitkering

Arbeidsongeschiktheidsklasse       

Uitkeringspercentage
tijdens eerste twee maanden
Uitkeringspercentage
ná eerste twee maanden
0-15% 0% 0%
15-25%
15% 14%
25-35% 22,5% 21%
35-45% 30% 28%
45-55% ​37,5% ​35%
​55-65% ​45% ​42%
​65-80% ​54,38% ​50,75%
​80-100% ​75% ​70%


 

Is er sprake van restverdiencapaciteit of inkomsten naast uw WGA-uitkering?

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan houden wij rekening met uw restverdiencapaciteit. Heeft u inkomsten die hoger zijn dan uw restverdiencapaciteit? Dan verandert uw arbeidsongeschiktheidsklasse en daarmee uw arbeidsongeschiktheidspensioen.