Om recht te hebben op premievrije pensioenopbouw moet u op uw eerste ziektedag pensioen opbouwen bij PFZW. Als UWV u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart, ontvangt u geen WIA-uitkering. U heeft dan geen recht op premievrije pensioenopbouw bij PFZW. 

1. U bent volledig arbeidsongeschikt en ontvangt een IVA-uitkering

U betaalt zelf geen premie meer. Uw premievrije pensioenopbouw is gebaseerd op 75% van uw laatste salaris. 

U kunt ook recht hebben op een aanvulling van PFZW op uw IVA-uitkering

Dat noemen we arbeidsongeschiktheidspensioen. U komt hiervoor in aanmerking als uw salaris in 2021 hoger is dan € 58.307 bruto per jaar.

2. U bent deels arbeidsongeschikt en ontvangt een WGA-uitkering

Als u gedeeltelijk werkt, betaalt u via uw werkgever nog pensioenpremie over het deel dat u werkt. PFZW regelt premievrije pensioenopbouw over het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. De hoogte van dit premievrije deel hangt af van uw arbeidsongeschiktheidsklasse of uw uitkeringspercentage. De premievrije pensioenopbouw geldt voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. 

  • De eerste 2 maanden is uw premievrije pensioenopbouw gebaseerd op maximaal 75% van uw laatste salaris. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.
  • Na 2 maanden is de premievrije opbouw gebaseerd op maximaal 70% van uw laatste salaris. Ook dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.
  • Is uw WGA-uitkering ingegaan vóór 1 januari 2008? Dan is uw premievrije pensioenopbouw gebaseerd op maximaal 70% van uw laatste salaris. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

U kunt ook recht hebben op een aanvulling op uw WGA-uitkering. Dit noemen we arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat is uw laatste salaris?

Als uw WIA-uitkering ingaat in 2021, baseren wij uw premievrije pensioenopbouw op 70% of 75% van uw salaris op 1 januari 2020. Het salaris is inclusief onregelmatigheidstoeslag (ORT). 

De overheid heeft bepaald dat er een maximaal fulltime salaris geldt waarover pensioen wordt opgebouwd. In 2021 is dat een salaris van € 112.189 bruto per jaar. 

Zo berekent PFZW premievrije opbouw

Bekijk het rekenvoorbeeld

PFZW brengt uw inkomsten of restverdiencapaciteit in mindering op het dagloon dat UWV heeft vastgesteld. De uitkomst delen we door dit dagloon en vermenigvuldigen we met 100%. Er is recht op premievrije pensioenopbouw als de uitkomst minimaal 15% is. 

Voorbeeld:

Dagloon: € 87,25
Inkomsten/restverdiencapaciteit: € 19,13

De berekening van uw arbeidsongeschiktheidspercentage is als volgt:

 € 87,25 - € 19,13 per dag x 100%  = 78,07%
 ---------------------------------------
 € 87,25

Hierbij hoort de arbeidsongeschiktheidsklasse 65-80%. 

Tabel arbeidsongeschiktheidsklasse bij inkomsten/restverdiencapaciteit

​Arbeidsongeschiktheidsklasse ​Percentage premievrije pensioenopbouw
​0-15% ​0%
​15-25% ​20%
​25-35% ​30%
​35-45% ​40%
​45-55% ​50%
​55-65% ​60%
​65-80% ​72,5%
​80-100% ​100%

Het kan zijn dat de arbeidsongeschiktheidsklasse waarvan PFZW uitgaat, afwijkt van uw arbeidsongeschiktheidsklasse bij UWV. PFZW stelt zelf uw arbeidsongeschiktheidsklasse vast aan de hand van uw restverdiencapaciteit of inkomsten.