Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Als ouder kunt u tot uw kind acht wordt, gebruik maken van ouderschapsverlof. Als u ouderschapsverlof opneemt, heeft dit gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Wat is gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof?

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werkende ouders recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Tijdens dit verlof heeft u recht op een uitkering van UWV. De hoogte hiervan is 70% van uw salaris. Is uw salaris hoger dan het maximum dagloon (in 2024 € 71.628 per jaar)? Dan ontvangt u 70% van dit bedrag als uitkering.

Uw pensioenopbouw

Gaat u met gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en ontvangt u hiervoor een uitkering van UWV? Dan bouwt u over deze uitkering geen pensioen op. Behalve als hier vanuit de cao andere afspraken over zijn gemaakt. Uw werkgever kan u hier meer over vertellen.

Wat kunt u zelf doen?

Afhankelijk van uw situatie, kunt u ervoor kiezen om uw pensioen zelf verder op te bouwen. Kijk hieronder welke situatie tijdens uw verlof voor u geldt.

In deze situatie ontvangt u alleen een uitkering en betaalt uw werkgever geen pensioenpremie. U bouwt dan geen pensioen op. U kunt ervoor kiezen om zelf uw pensioen verder op te bouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting.

In deze situatie ontvangt u alleen een uitkering, maar betaalt uw werkgever wel pensioenpremie. U bouwt dan wel pensioen op. U hoeft niets te doen.

In deze situatie vult uw werkgever uw uitkering aan tot 100% van uw salaris. U ontvangt dus deels een uitkering van UWV en deels een aanvulling van uw werkgever. Over de aanvulling van uw werkgever aanvult, bouwt u pensioen op.

Voor pensioenopbouw over de uitkering van UWV is het afhankelijk van wat er met uw werkgever is afgesproken:

  • Staat er in uw cao dat uw werkgever ook over het uitkeringsdeel van UWV pensioenpremie betaald? Dan bouwt u gewoon pensioen op en hoeft u niets te doen.
  • Betaalt uw werkgever geen pensioenpremie over de uitkeringsdeel van UWV? Dan bouwt u geen pensioen op over dit deel. U kunt ervoor kiezen om voor dit deel zelf uw pensioen verder op te bouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting.