Belangenbehartiging voor gepensioneerden

​Verschillende organisaties behartigen uw belangen.

Het bestuur van PFZW

Het bestuur van PFZW bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers-, werkgeversorganisaties en een gekozen bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Iedere vijf jaar vindt er een verkiezing plaats voor een nieuw bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Alle pensioengerechtigden van PFZW krijgen dan de mogelijkheid om te stemmen op de kandidaat van hun voorkeur.

Zie wie er op dit moment namens de pensioengerechtigden in het bestuur van PFZW zit.

Pensioenraad

De Pensioenraad is een belangrijk orgaan binnen de PFZW-organisatie. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en ouderenorganisaties. De Pensioenraad adviseert het bestuur over zaken als verhoging van de pensioenen (indexering) en begroting. Pensioengerechtigden zijn via de Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW (BPP), FNV Senioren en de ANBO vertegenwoordigd in de Pensioenraad.

Ouderenorganisaties

Deze organisaties hebben een eigen website. Wilt u meer informatie of lid worden van een van deze organisaties? Bezoek dan via onderstaande links hun website.