Financieel nadeel als gevolg van een nabetaling

Extra pensioen in de vorm van een nabetaling kan heel fijn zijn. Maar dit extra pensioen kan ook voor financiële problemen zorgen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u meer belasting moet betalen. Of dat u minder of helemaal geen toeslagen meer krijgt. Ontdek hoe u dit financieel nadeel zoveel mogelijk kunt beperken. 

Een nabetaling telt mee voor uw totale inkomen in het jaar waarin u de nabetaling ontvangt. U heeft dan financieel nadeel van het extra pensioen dat u van ons krijgt. In onderstaand overzicht wordt uiteengezet welke acties u kunt ondernemen.

Ik moet meer belasting betalen

Als u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangt, moet u uw verzamelinkomen doorgeven aan de Belastingdienst. 

Als u geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangt, hoeft u nu niks te doen. Het eventuele financiële nadeel  komt naar voren als u uw aangifte inkomstenbelasting doet. 

Bekijk de pagina 'Voorlopige aanslag wijzigen' van de Belastingdienst. 

Ontvangt u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en heeft u uw verzamelinkomen aangepast? Dan krijgt u binnen 4 weken bericht van de Belastingdienst. In dit bericht staat of u voortaan een ander bedrag terugkrijgt of een ander bedrag moet betalen. 

Dan geldt hetzelfde als voor iemand die geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangt. Het eventuele financiële nadeel komt naar voren als u uw aangifte inkomstenbelasting doet. 

Door de nabetaling kan het zo zijn dat u een te hoog bedrag hebt ontvangen. Of een te laag bedrag hebt betaald. Dit wordt na aanpassing van het verzamelinkomen / na het doen van uw aangifte duidelijk.

Zijn er grote verschillen in hoogte van uw inkomen gedurende drie opeenvolgende jaren? Dan kunt u uw inkomen middelen. U kunt dan belasting terugkrijgen. Daarvoor doet u een verzoek om middeling. Verschilde uw inkomen? Middel dan eerst uw inkomen. U kunt een berekening maken om te kijken of middelen voor u mogelijk is. Dit kan op de site van de Belastingdienst. 

Bekijk de pagina 'Teruggaaf door middeling berekenen' van de Belasingdienst. 

PFZW wil niet dat u financieel nadeel ondervindt van de nabetaling. Is middeling voor u mogelijk? Vraag dit dan eerst aan bij de Belastingdienst. Heeft u daarna nog financieel nadeel? Dan vergoedt PFZW dit aan u. 

Ik krijg minder of geen toeslagen meer van de Belastingdienst

Pas uw verzamelinkomen online aan via www.toeslagen.nl.

Bekijk de pagina 'Ik wil een wijziging doorgeven voor mijn toeslag' van de Belastingdienst. 

Binnen 5 weken ontvangt u van de Dienst Toeslagen een nieuwe voorlopige beschikking. Door de nabetaling kan het zo zijn dat u te veel ontvangen toeslagen terug moet  betalen. 

Dan lopen de huidige toeslagen door alsof u geen nabetaling hebt ontvangen. U ontvangt dan in 2024 eerst een voorlopige beschikking Toeslagen. 

Door de nabetaling kan het zo zijn dat u te veel ontvangen toeslagen terug moet te betalen. Past u uw verzamelinkomen niet aan? Dan moet u waarschijnlijk meer toeslag terugbetalen. U hebt dan namelijk een tijd toeslagen ontvangen o.b.v. een te laag inkomen. 

Huurtoeslag kan worden aangemerkt als 'Bijzonder inkomen'. De nabetaling telt dan niet mee bij de berekening van de hoogte van de huurtoeslag. 

U moet hiervoor het formulier 'Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag' invullen.

Bekijk de pagina 'Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag' van de Belastingdienst. 

PFZW wil niet dat u financieel nadeel ondervindt van de nabetaling. De nabetaling kan voor de huurtoeslag niet tot financieel nadeel leiden. Doe hiervoor wel een verzoek bij de Belastingdienst. Voor de overige toeslagen kijkt PFZW graag met u mee naar het financiële nadeel. PFZW vergoedt het financiële nadeel wanneer deze wordt veroorzaakt door de nabetaling van PFZW. 

Ik moet de toeslag van UWV terugbetalen

U moet de nabetaling melden bij UWV. 

Bekijk de pagina 'Toeslag van UWV' van UWV. 

Heeft u te veel toeslag ontvangen? Dan kan UWV het te veel ontvangen bedrag terugvragen.

U moet de nabetaling melden bij UWV. Doet u dit niet, dan bent u in overtreding. 

U loopt het risico een boete opgelegd te krijgen. Deze boete kan oplopen tot 100% van het te veel ontvangen bedrag.

Nader te bepalen.