U heeft een nabetaling ontvangen, wat zijn mogelijke gevolgen?

Een nabetaling van pensioen kan een fijne verrassing zijn. Maar een nabetaling kan ook nadelen hebben. Bijvoorbeeld dat u meer belasting moet betalen. Of dat u minder of helemaal geen toeslagen meer ontvangt. Dit noemen wij financieel nadeel. Hieronder leggen wij uit wat de mogelijke gevolgen van een nabetaling zijn. En wat PFZW hierbij voor u kan betekenen.

We begrijpen dat het ingewikkeld voor u kan zijn. Heeft u nog vragen of hulp nodig? Bel ons dan gerust. Dan bespreken we samen met u de gevolgen voor uw situatie.

Toeslag van UWV: mogelijke gevolgen van een nabetaling

Ontvangt u een toeslag van UWV? Dan kan de nabetaling van PFZW invloed hebben op de toeslag die u van UWV ontvangt. Het gaat dan om het jaar waarin u de nabetaling ontving, maar ook om eerdere jaren. Als u een toeslag van UWV ontvangt, neem dan direct contact op met PFZW. Het is belangrijk dat u de nabetaling eerst meldt bij UWV voordat u deze meldt bij andere instanties. Wij begeleiden u hier graag bij en kunnen samen met u een stappenplan opstellen. Met dit stappenplan weet u welke instantie u op welk moment moet informeren over de nabetaling.

 • Nadat u een stappenplan met ons hebt opgesteld, moet u de nabetaling zo snel mogelijk doorgeven aan UWV. U kunt de nabetaling aan UWV melden via Toeslag van UWV. UWV controleert of de nabetaling invloed heeft op de hoogte van uw toeslag. Krijgt u hierover bericht van UWV? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag de vervolgstappen met u.
 • Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding van PFZW. Wij helpen u graag om te kijken of u recht heeft op een vergoeding. 

Let op! Het is belangrijk dat u de nabetaling eerst bij UWV meldt. UWV berekent dan voor u wat het gevolg van de nabetaling op uw toeslag is. Heeft u die informatie van UWV gekregen? Dan wordt duidelijk welke informatie u moet delen met andere instanties. Neemt u contact met ons op? Dan kijken wij samen met u welke instantie u op welk moment moet informeren over de nabetaling. Daarnaast kijken wij ook samen welke informatie u aan moet leveren bij de instanties.

UWV controleert regelmatig of de toeslag die u krijgt klopt. Geef daarom altijd de nabetaling door aan UWV. Dan weet u eerder of de nabetaling invloed heeft op de toeslag die u van UWV ontvangt.

Inkomstenbelasting: mogelijke gevolgen van een nabetaling

Door de nabetaling stijgt het jaarinkomen waar u inkomstenbelasting over betaalt. De nabetaling kan gevolgen hebben voor:

 • Het belastingtarief waar (een deel van) uw inkomen tegen belast wordt
 • De algemene heffingskorting 
 • De ouderenkorting 

Een deel van uw inkomen kan door de nabetaling mogelijk tegen een hoger belastingtarief belast worden dan wanneer uw pensioen tijdig uitbetaald was. Ook kan de nabetaling ertoe leiden dat u minder heffingskorting of ouderenkorting ontvangt dan wanneer uw pensioen tijdig uitbetaald was. In beide situaties kunt u een vergoeding krijgen van PFZW. 

 • PFZW berekent graag voor u of u recht heeft op een vergoeding. Hiervoor moet u bij ons uw definitieve aanslag inkomstenbelasting aanleveren. Het gaat dan om de aanslag van het jaar dat u de nabetaling van PFZW heeft ontvangen. Wacht de definitieve aanslag van de Belastingdienst af. En stuur deze dan zo snel mogelijk naar ons op. Levert u de definitieve aanslag inkomstenbelasting niet aan? Dan kunnen wij helaas niet berekenen of u recht heeft op een vergoeding. Bekijk hoe u documenten bij PFZW kunt aanleveren. 
 • Ontvangt u een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting? Dan raden wij u aan om de nabetaling door te geven aan de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u achteraf meer moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele vergoeding door PFZW. Geef uw verzamelinkomen door via Voorlopige aanslag wijzigen van de Belastingdienst. Heeft u het juiste verzamelinkomen doorgegeven aan de Belastingdienst? Dan krijgt u binnen 4 weken bericht van de Belastingdienst. In dit bericht staat of u voortaan een ander bedrag terugkrijgt of een ander bedrag moet betalen.

Zorgtoeslag: mogelijke gevolgen van een nabetaling

Ontvangt u zorgtoeslag? Dan kan de nabetaling gevolgen hebben voor de hoogte van de zorgtoeslag in het jaar van de nabetaling. Door de nabetaling stijgt namelijk uw jaarinkomen. Als uw inkomen stijgt, heeft u recht op minder zorgtoeslag. Dit betekent dat de nabetaling ervoor kan zorgen dat u minder zorgtoeslag ontvangt. Of dat u te veel ontvangen zorgtoeslag moet terugbetalen. Krijgt u minder zorgtoeslag of moet u zorgtoeslag terugbetalen? Dan kunt u een vergoeding krijgen van PFZW. 
 
Let op! De nabetaling kan ook invloed hebben op de zorgtoeslag in het volgende jaar. Voor zorgtoeslag geldt namelijk een vermogensgrens. Komt uw vermogen op 1 januari namelijk boven de vermogensgrens? Dan heeft u geen recht meer op zorgtoeslag. 

Voor meer informatie over de vermogensgrens voor zorgtoeslag gaat u naar Hoeveel vermogen mag ik hebben om zorgtoeslag te krijgen?.

 • Stuur ons uw definitieve beschikking Toeslagen en uw verzamelinkomen. PFZW berekent graag voor u of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Wij ontvangen graag de beschikking Toeslagen. Het gaat dan om de beschikking van het belastingjaar waarin u de nabetaling van PFZW ontving. Wacht de definitieve beschikking van de Belastingdienst af. En stuur deze dan zo snel mogelijk naar ons op. Levert u de documenten niet aan? Dan kunnen wij helaas niet berekenen of u recht heeft op een vergoeding. Bekijk hoe u documenten bij PFZW kunt aanleveren. 
 • Pas uw verzamelinkomen aan in de online omgeving Mijn Toeslagen van de Belastingdienst. Dit doet u via Ik wil een wijziging doorgeven voor mijn toeslag. Hier kunt u uw verzamelinkomen verhogen met het bedrag van de nabetaling. U ontvangt binnen 5 weken een nieuwe voorlopige beschikking van de Dienst Toeslagen.
 • Wij raden u aan om te controleren of de nabetaling gevolgen heeft voor de vermogensgrens. Komt u door de nabetaling van PFZW boven de vermogensgrens die geldt voor het ontvangen van zorgtoeslag? Neemt u dan contact op met PFZW.

Huurtoeslag: mogelijke gevolgen van een nabetaling

De nabetaling kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag die u ontvangt in het jaar van de nabetaling. Door de nabetaling stijgt uw jaarinkomen. Stijgt uw inkomen, dan ontvangt u misschien minder of geen huurtoeslag meer. Of u moet huurtoeslag terugbetalen. U kunt dit voorkomen door de nabetaling aan te merken als ‘Bijzonder inkomen’. De nabetaling telt dan niet mee bij de berekening van de hoogte van de huurtoeslag. Hierdoor heeft de nabetaling geen gevolgen voor de huurtoeslag in het jaar van de nabetaling.

Let op! Voor de huurtoeslag in het volgende jaar kan de nabetaling wel invloed hebben. Voor huurtoeslag geldt namelijk een vermogensgrens. Komt uw vermogen op 1 januari namelijk boven de vermogensgrens? Dan heeft u geen recht meer op huurtoeslag. 

Meer informatie over de vermogensgrens vindt u op Hoeveel vermogen mag ik hebben om huurtoeslag te krijgen?

 • Merk de nabetaling aan als ‘Bijzonder inkomen’. Dit doet u via 'Verzoek Bijzondere situatie huurtoeslag'. Hier kunt u het formulier 'Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag' invullen. De Belastingdienst telt de nabetaling dan niet mee voor het berekenen van de huurtoeslag.
 • Wij raden u aan om te controleren of de nabetaling gevolgen heeft voor de vermogensgrens. Komt u door de nabetaling van PFZW boven de vermogensgrens die geldt voor het ontvangen van huurtoeslag? Neemt u dan contact op met PFZW.

Kinderopvangtoeslag: mogelijke gevolgen van een nabetaling

De nabetaling kan gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag die u ontvangt in het jaar van de nabetaling. Door de nabetaling stijgt uw jaarinkomen. Stijgt uw inkomen, dan ontvangt u misschien minder kinderopvangtoeslag. Of u moet kinderopvangtoeslag terugbetalen. Krijgt u minder kinderopvangtoeslag of moet u terugbetalen? Dan kunt u een vergoeding krijgen van PFZW.

 

 • Stuur ons uw definitieve beschikking Toeslagen, uw verzamelinkomen en het contract van de kinderopvang. Het gaat om de beschikking van het jaar waarin u de nabetaling ontving.  PFZW berekent graag voor u of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Wacht de definitieve beschikking van de Belastingdienst af. En stuur deze dan zo snel mogelijk naar ons op. Levert u de documenten niet aan? Dan kunnen wij helaas niet berekenen of u recht heeft op een vergoeding. Bekijk hoe u documenten bij PFZW kunt aanleveren. 
 • Pas uw verzamelinkomen aan in de online omgeving Mijn Toeslagen van de Belastingdienst. Dit doet u via Ik wil een wijziging doorgeven voor mijn toeslag. Hier kunt u uw verzamelinkomen verhogen met het bedrag van de nabetaling.

Kindgebonden budget: mogelijke gevolgen van een nabetaling

De nabetaling kan gevolgen hebben voor het te ontvangen kindgebonden budget in het jaar van de nabetaling. Door de nabetaling stijgt uw jaarinkomen. Als uw inkomen stijgt, heeft u recht op minder kindgebonden budget. Dit betekent dat de nabetaling ervoor kan zorgen dat u minder kindgebonden budget ontvangt. Of het te veel ontvangen kindgebonden budget moet terugbetalen. Krijgt u minder kindgebonden budget of moet u (een deel) terugbetalen? Dan kunt u een vergoeding krijgen van PFZW. 
 
Let op! De nabetaling kan ook invloed hebben op het kindgebonden budget in het volgende jaar. Voor het kindgebonden budget geldt namelijk een vermogensgrens. Komt uw vermogen op 1 januari namelijk boven de vermogensgrens? Dan heeft u geen recht meer op kindgebonden budget. 

Meer informatie over de vermogensgrens vindt u op
Hoeveel vermogen mag ik hebben om kindgebonden budget te krijgen?.

 • Stuur ons uw definitieve beschikking Toeslagen en uw verzamelinkomen. Het gaat dan om de beschikking over het jaar waarin u de nabetaling van PFZW ontving. Daarnaast hebben wij informatie nodig over uw gezinssamenstelling. PFZW berekent graag voor u of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Wacht de definitieve beschikking van de Belastingdienst af. En stuur deze dan zo snel mogelijk naar ons op. Levert u de documenten niet aan? Dan kunnen wij helaas niet berekenen of u recht heeft op een vergoeding. Bekijk hoe u documenten bij PFZW kunt aanleveren. 
 • Pas uw verzamelinkomen aan in de online omgeving Mijn Toeslagen van de Belastingdienst. Dit kan via Ik wil een wijziging doorgeven voor mijn toeslag. Hier kunt u uw verzamelinkomen verhogen met het bedrag van de nabetaling. U ontvangt binnen 5 weken een nieuwe voorlopige beschikking van de Dienst Toeslagen.
 • Wij raden u aan om te controleren of de nabetaling gevolgen heeft voor de vermogensgrens. Komt u door de nabetaling van PFZW boven de vermogensgrens die geldt voor het ontvangen van kindgebonden budget? Neemt u dan contact op met PFZW.