Vergoeding van financieel nadeel

Als u een nabetaling heeft ontvangen van PFZW, komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Lees hierbij ook onze informatie over een mogelijke vergoeding

U wilt in aanmerking komen voor een vergoeding. Wat kunt u doen?

Documenten aanleveren
1

U kunt uw documenten op verschillende manieren aanleveren

PFZW kan met de informatie die u aanlevert berekenen of u recht heeft op een vergoeding. U kunt op verschillende manieren documenten aanleveren:

 • Online, via de website van PFZW. Lever uw documenten aan op www.pfzw.nl/bijlage
 • Per post naar:
  Pensioenfonds Zorg & Welzijn
  Antwoordnummer 3299
  3700 VB Zeist 

Gebruik hiervoor het aanvraagformulier:

Informatie aanleveren
2

Welke informatie moet u aanleveren?

We horen graag van u voor welk soort financieel nadeel u een vergoeding wilt krijgen. Op de pagina 'Documenten' ziet u precies wat u mee moet sturen.

Let op: voor elk soort financieel nadeel moet u (deels) andere documenten meesturen. Zonder deze documenten kunnen wij uw mogelijke vergoeding niet berekenen. 

Documenten aangeleverd
3

Wat gebeurt er met uw aangeleverde documenten?

U heeft documenten aangeleverd om in aanmerking te komen voor een vergoeding van financieel nadeel. Wij beoordelen de documenten om te kijken of u recht heeft op een vergoeding. U ontvangt binnen 6 weken een antwoord. Soms hebben wij meer informatie nodig om de vergoeding te berekenen. In dat geval nemen wij contact met u op. Hebben wij meer tijd nodig, dan laten wij u dat weten. 

Documenten beoordeeld
4

Wij hebben uw documenten beoordeeld

Zodra wij uw aangeleverde documenten hebben beoordeeld, ontvangt u van ons een brief. In deze brief laten wij weten of u recht heeft op een vergoeding. De berekening van het financiële nadeel en de vergoeding vindt u in de brief. Wij maken de vergoeding binnen 2 weken aan u over.

U bent het niet eens met onze reactie
5

Wat kunt u nu doen?

U heeft antwoord gekregen maar bent het niet eens met de reactie. Wat kunt u doen?

U kunt ons laten weten dat u het niet eens bent met de reactie of beslissing. Dit kan online, telefonisch, schriftelijk of via chat. In uw reactie geeft u duidelijk aan waar u het niet mee eens bent. Dat heet bezwaar maken. Wij beoordelen uw reactie dan opnieuw, eventueel in overleg met onze juridische afdeling. U ontvangt binnen 4 weken een antwoord. Er zijn dan 2 mogelijke uitkomsten:

 • Wij vinden dat u gelijk heeft, uw bezwaar is in dat geval gegrond. U krijgt schriftelijk een reactie van ons.
 • Wij vinden dat u geen gelijk heeft, uw bezwaar is in dat geval ongegrond. U krijgt schriftelijk een reactie van ons. 

Bent u het niet eens met de beslissing van PFZW? Geef dit dan aan ons door. Op pfzw.nl/klachtenregeling vindt u onze bezwaarprocedure. Daarin leest u:

 • Hoe u een bezwaar indient
 • Binnen welke termijn u antwoord kunt verwachten
 • Wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze reactie.