Vrijwillig voortzetten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Wanneer u een langere tijd ziek bent of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, verliest u een deel van uw inkomen. Over het deel dat u verliest bouwt, u ook geen pensioen meer op. Het is in een aantal gevallen mogelijk om uw pensioenopbouw op eigen kosten voort te zetten. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Kies de situatie die op u van toepassing is:

Als u ziek bent is uw werkgever verplicht om 2 jaar lang uw salaris door te betalen. Dit is per jaar minstens 70% van uw brutoloon. In veel cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Dit is samen 170%.

Meer dan 170% mag uw werkgever niet uitbetalen. U verdient minder en dus u bouwt minder pensioen op. In dit voorbeeld is dat 170% in plaats van 200%.

Misschien zijn er afspraken gemaakt met uw werkgever waardoor u toch volledig pensioen opbouwt, ondanks dat u minder salaris ontvangt. Heeft u deze afspraken niet? Dan kunt u tijdens uw ziekteperiode op eigen kosten uw pensioen verder blijven opbouwen. De inleg (premie) voor deze vrijwillige voortzetting betaalt u zelf. Uw werkgever verrekent deze kosten met uw brutosalaris. ​

U bent ziek, niet langer in dienst bij een werkgever en ontvangt een ziektewetuitkering van UWV. U bouwt niet langer pensioen op bij PFZW. 

U kunt tijdens uw ziektewetuitkering op eigen kosten uw pensioen verder opbouwen met behulp van vrijwillige voortzetting. De inleg (premie) voor vrijwillige voortzetting betaalt u zelf.​

Als u een WIA-uitkering krijgt (IVA of WGA), heeft u bij PFZW mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw. Dat betekent dat u tijdens uw arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwt zonder dat u premie hoeft te betalen.

De premievrije pensioenopbouw is gebaseerd op:

  • maximaal 75% van uw salaris dat u verdiende voor u arbeidsongeschikt werd
  • en het deel waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard

Als uw situatie het toelaat, kunt u uw pensioen vrijwillig voortzetten tot een volledige pensioenopbouw bij PFZW. Het percentage van de vrijwillige voortzetting en de kosten zijn afhankelijk van uw situatie.

Meer pensioen opbouwen bij uw IVA-uitkering 
Heeft u recht op premievrije pensioenopbouw tijdens uw IVA-uitkering? Dan bouwt u pensioen op voor 75% (maximaal) van uw laatstverdiende salaris. Voor de overige 25% kunt u vrijwillig voortzetten.​​​

Meer pensioen opbouwen bij uw WGA-uitkering 
Als u recht heeft op premievrije pensioenopbouw tijdens uw WGA-uitkering, bouwt u maximaal 75% pensioen op. De eerste twee maanden heeft u 75% pensioenopbouw, daarna bouwt u 70% pensioen op bij volledige arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is uw pensioenopbouw naar verhouding. Wilt u toch volledig pensioen opbouwen? U kunt op eigen kosten tot 100% van uw salaris pensioen opbouwen via vrijwillige voortzetting. 

Als u een WGA-uitkering ontvangt en recht heeft op premievrije pensioenopbouw kunt u op 2 manieren vrijwillige voortzetting afsluiten:

  • bij salarisdaling tijdens premievrije pensioenopbouw
  • over het werkloosheidsdeel van uw loongerelateerde WGA-uitkering

Meer lezen over vrijwillig voortzetten bij WGA-uitkering

Heeft u een loongerelateerde WGA-uitkering en bestaat deze uit een arbeidsongeschiktheidsdeel én een werkloosheidsdeel? 

Dan bouwt u voor het gedeelte dat u werkloos bent geen pensioen meer op. Voor dat deel kunt u uw pensioen vrijwillig voortzetten, door zelf de inleg te betalen.

Wat kost vrijwillige voortzetting?

Dat hangt af van hoeveel u verdient, hoeveel u werkt en hoe uw salaris daalt. Vrijwillige voortzetting kost al snel tussen de 143 en 155 euro per maand aan inleg. Dat is gebaseerd op:

  • Een fulltime jaarsalaris van 40.000 euro bruto
  • Een dienstverband van 60% (deeltijdfactor 0,6)
  • Een salarisdaling van 30% 

De maandelijkse inleg gaat omhoog als u meer verdient of uw salaris meer daalt dan in het voorbeeld. Heeft u interesse in vrijwillige voortzetting bij ziekte of arbeidsongeschiktheid? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan via het onderstaande formulier.