Hoeveel pensioen bouwt u premievrij op? 

De hoogte van de premievrije opbouw hangt af van uw arbeidsongeschiktheidsklasse of uw uitkeringspercentage. De premievrije pensioenopbouw geldt voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

  • De eerste 2 maanden is uw premievrije pensioenopbouw gebaseerd op maximaal 75% van uw laatste salaris. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.
  • Na 2 maanden is de premievrije opbouw gebaseerd op maximaal 70% van uw laatste salaris. Ook dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.
  • Is uw WGA-uitkering ingegaan vóór 1 januari 2008? Dan is uw premievrije pensioenopbouw gebaseerd op maximaal 70% van uw laatste salaris. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Wat is uw laatste salaris?

Als uw WIA-uitkering ingaat in 2020, baseren wij uw premievrije pensioenopbouw op 70% of 75% van uw salaris op 1 januari 2019. Het salaris is inclusief onregelmatigheidstoeslag (ORT). 

De overheid heeft bepaald dat er een maximaal fulltime salaris geldt waarover pensioen wordt opgebouwd. In 2020 is dat een salaris van € 110.111 bruto per jaar.

Rekenvoorbeeld premievrij pensioen opbouwen

Berekening percentage bekijken

PFZW brengt uw inkomsten of restverdiencapaciteit in mindering op het dagloon dat UWV heeft vastgesteld. De uitkomst delen we door dit dagloon en vermenigvuldigen we met 100%. Er is recht op premievrije pensioenopbouw als de uitkomst minimaal 15% is. 

Voorbeeld:

Dagloon: € 87,25
Inkomsten/restverdiencapaciteit: € 19,13

De berekening van uw arbeidsongeschiktheidspercentage is als volgt:

 € 87,25 - € 19,13 per dag x 100%  = 78,07%
 ---------------------------------------
 € 87,25

Hierbij hoort de arbeidsongeschiktheidsklasse 65-80%. 

Tabel arbeidsongeschiktheidsklasse bij inkomsten/restverdiencapaciteit

​Arbeidsongeschiktheidsklasse ​Percentage premievrije pensioenopbouw
​0-15% ​0%
​15-25% ​20%
​25-35% ​30%
​35-45% ​40%
​45-55% ​50%
​55-65% ​60%
​65-80% ​72,5%
​80-100% ​100%

Het kan zijn dat de arbeidsongeschiktheidsklasse waarvan PFZW uitgaat, afwijkt van uw arbeidsongeschiktheidsklasse bij UWV. PFZW stelt zelf uw arbeidsongeschiktheidsklasse vast aan de hand van uw restverdiencapaciteit of inkomsten.