Vrijwillige voortzetting bij WGA-uitkering

Er zijn twee vormen van vrijwillige voortzetting bij uw WGA-uitkering. U kunt beide vormen afzonderlijk of tegelijkertijd afsluiten.

Als u recht heeft op premievrije pensioenopbouw tijdens uw WGA-uitkering, bouwt u maximaal 75% pensioen op. De eerste twee maanden heeft u 75% pensioenopbouw, daarna bouwt u 70% pensioen op bij volledige arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is uw pensioenopbouw naar verhouding. Wilt u toch volledig pensioen opbouwen? U kunt op eigen kosten tot 100% van uw salaris pensioen opbouwen via vrijwillige voortzetting. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is ook de vrijwillige voortzetting naar verhouding.

Voorwaarden
U moet binnen negen maanden na ontvangst van de eerste brief, waarin vermeld wordt dat u recht heeft op premievrije pensioenopbouw, een offerte voor vrijwillige voortzetting aanvragen. 

Wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid 

Als uw WGA-uitkering wijzigt, wijzigt uw vrijwillige voortzetting ook per dezelfde datum. De vrijwillige voortzetting wordt naar verhouding aangepast. 

Beëindiging van de WGA-uitkering

Als uw WGA-uitkering wordt beëindigd, wordt uw vrijwillige voortzetting per dezelfde datum beëindigd.

Als u tijdens uw loongerelateerde WGA-uitkering uw restverdiencapaciteit niet of niet volledig benut, is er sprake van een werkloosheidsdeel. UWV stelt uw restverdiencapaciteit vast. Voor het werkloosheidsdeel heeft u geen recht op premievrije pensioenopbouw. Door uw restverdiencapaciteit wordt een fictieve arbeidsongeschiktheidsklasse vastgesteld, waarop uw premievrije pensioenopbouw wordt gebaseerd. Wilt u over uw werkloosheidsdeel wel pensioenopbouw? U kunt op eigen kosten voor het werkloosheidsdeel een vrijwillige voortzetting afsluiten.

Voorbeeld 

U bent volledig arbeidsongeschikt. UWV heeft een restverdiencapaciteit vastgesteld van 40%. U benut dit niet of gedeeltelijk. Hierdoor heeft u recht op een premievrije pensioenopbouw van 60% in plaats van 100%. Voor maximaal 40% kunt u op eigen kosten een vrijwillige voortzetting afsluiten. Hierdoor heeft u wel een premievrije pensioenopbouw van 100%. 

Voorwaarden
U moet binnen negen maanden na ontvangst van de brief, waarin vermeld wordt dat u recht heeft op premievrije pensioenopbouw, een offerte voor vrijwillige voortzetting aanvragen. 

Wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid

Er kunnen zich bij een wijziging van de mate arbeidsongeschiktheid twee situaties voordoen: 

  1. Uw restverdiencapaciteit wijzigt, waardoor ook uw premievrije pensioenopbouw wijzigt. Uw vrijwillige voortzetting wordt per dezelfde datum naar verhouding aangepast.
  2. Er is geen sprake meer van restverdiencapaciteit. Uw vrijwillige voortzetting wordt beëindigd.

Beëindiging van de mate van arbeidsongeschiktheid 

Als uw WGA-uitkering wordt beëindigd, wordt uw vrijwillige voortzetting per dezelfde datum beëindigd.

Offerte aanvragen

Wilt u uw pensioen vrijwillige voortzetten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan via het onderstaande formulier.