Opgebouwd deel en verzekerd deel

Uw partner ontvangt partnerpensioen als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het partnerpensioen bij PFZW bestaat sinds 2006 uit twee delen: een deel bouwt u op, een deel is verzekerd op risicobasis. Op risicobasis wil zeggen dat uw partner recht heeft op partnerpensioen zolang u pensioen opbouwt bij PFZW. Er zijn dus twee situaties:

  • Als u overlijdt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW, heeft uw partner recht op het opgebouwde deel én het deel op risicobasis.
  • Bouwt u geen pensioen meer op bij PFZW? Dan loopt de verzekering niet meer en heeft uw partner bij uw overlijden alleen recht op het opgebouwde deel.

U kunt in MijnPFZW zien hoeveel partnerpensioen uw partner ontvangt als u overlijdt. U logt daartoe eerst in met uw DigiD. Op de overzichtspagina van MijnPFZW scrollt u naar beneden en kijkt u onder ‘Pensioen na overlijden’.

Ouderdomspensioen en partnerpensioen ruilen

Wilt u dat uw partner meer partnerpensioen krijgt, ook al bouwt u geen pensioen meer op bij PFZW? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt.

Wilt u zelf een hoger ouderdomspensioen? Dan kunt u het partnerpensioen dat u na 1 januari 2006 heeft opgebouwd, ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.