Partnerpensioenregeling

Uw partner ontvangt partnerpensioen als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Een deel van dat partnerpensioen bouwt u op. Het andere deel is verzekerd op risicobasis. Bekijk hoe partnerpensioen geregeld is in uw situatie.

Opgebouwd deel en verzekerd deel

Het partnerpensioen bij PFZW bestaat sinds 2006 uit twee delen: een deel bouwt u op, een deel is verzekerd op risicobasis. Op risicobasis wil zeggen dat uw partner recht heeft op partnerpensioen zolang u pensioen opbouwt bij PFZW. Er zijn dus twee situaties:

  • Als u overlijdt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW, heeft uw partner recht op het opgebouwde deel én het deel op risicobasis.
  • Bouwt u geen pensioen meer op bij PFZW? Dan loopt de verzekering niet meer en heeft uw partner bij uw overlijden alleen recht op het opgebouwde deel.

Het partnerpensioen was voor de helft verzekerd op risicobasis. De andere helft werd door u opgebouwd. Deze verhouding is vanaf 1 januari 2022 veranderd.

Het opbouwpercentage stijgt van 0,625% naar 1,05%. Daardoor is op de pensioendatum een hoger partnerpensioen opgebouwd. De risicodekking is gedaald van 0,625% naar 0,2%. De totale dekking voor het partnerpensioen blijft 1,25% per jaar. 

Nieuwe afspraken over het partnerpensioen, die zijn aangekondigd door de overheid, kunnen ervoor zorgen dat dit in de toekomst anders ingevuld gaat worden.

U kunt in MijnPFZW zien hoeveel partnerpensioen uw partner ontvangt als u overlijdt. U logt daartoe eerst in met uw DigiD. Op de overzichtspagina van MijnPFZW scrollt u naar beneden en kijkt u onder ‘Pensioen na overlijden’.

Ouderdomspensioen en partnerpensioen ruilen

Wilt u dat uw partner meer partnerpensioen krijgt, ook al bouwt u geen pensioen meer op bij PFZW? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt.

Wilt u zelf een hoger ouderdomspensioen? Dan kunt u het partnerpensioen dat u na 1 januari 2006 heeft opgebouwd, ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.