Waar partnerpensioen bedoeld is als extra inkomstenbron voor uw partner wanneer u overlijdt (en een deel van uw inkomen wegvalt), werkt dit bij bijzonder partnerpensioen bijna hetzelfde. Als u uit elkaar gaat, heeft uw ex-partner nog steeds recht op dit deel van uw partnerpensioen dat u tot het einde van uw relatie opbouwde. Dus wanneer u overlijdt, ontvangt uw ex-partner bijzonder partnerpensioen van PFZW. 

 

Wanneer heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen?

  • Als u getrouwd was
  • Als u een geregistreerd partnerschap had
  • Als u samenwoonde mét notariële samenleveringsovereenkomst en uw partner bij ons heeft aangemeld. Woonde u samen zonder notariële overeenkomst? Dan heeft uw ex-partner geen recht op bijzonder partnerpensioen.

Veranderingen in de regeling

Door de jaren heen is er wat veranderd in de regelingen rondom (bijzonder) partnerpensioen. Tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2006 werd er in principe geen partnerpensioen opgebouwd. Hieronder leest u wat voor u geldt.

Bouwde u voor 1 januari 1999 pensioen bij ons op?

Uw ex-partner kan recht hebben op bijzonder partnerpensioen als u vóór 1 januari 1999 pensioen bij PFZW opbouwde. Uw ex-partner ontvangt dan het partnerpensioen dat u bij PFZW heeft opgebouwd tót uiterlijk 1 januari 1999.

Voorbeeld: Had u een relatie van 1990 tot 2000? Dan is er van 1990 tot 1999 partnerpensioen opgebouwd.

Bouwde u tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2006 pensioen bij ons op?

Uw ex-partner heeft in principe géén recht op bijzonder partnerpensioen over de periode. Er werd toen namelijk geen partnerpensioen opgebouwd. Behalve als u nog tijdens uw relatie een deel van uw ouderdomspensioen heeft ingeruild voor partnerpensioen. Dan heeft uw ex-partner ook recht op bijzonder partnerpensioen over de jaren tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2006. ​

Voorbeeld: Had u een relatie van 2001 tot 2008? Dan is er van 2006 tot en met 2008 partnerpensioen opgebouwd.

Bouwde u na 1 januari 2006 pensioen bij ons op?

Sinds 1 januari 2006 bouwt u de helft van het (bijzonder) partnerpensioen op. De andere helft is verzekerd. Als u overlijdt, dan heeft uw ex-partner recht op het opgebouwde deel van het partnerpensioen, dat is opgebouwd is vanaf 1 januari 2006 tot aan de datum van de scheiding.

Voorbeeld: Had u een relatie van 2005 tot 2016? Dan is er van 2006 tot 2016 partnerpensioen opgebouwd.

Overlapte uw relatie meerdere van deze 3 periodes?

Als uw relatie in meerdere van bovenstaande periodes bestond (bijvoorbeeld van 1998 tot 2014) dan wordt het partnerpensioen uitgerekend. 

Van 1998 tot 1999 bouwde u wel op, van 1999 tot 2006 niet en van 2006 tot 2014 weer wel (maar een lager bedrag, omdat u sindsdien maar de helft opbouwde).

De som van deze periodes wordt uitgerekend en dat is het bijzonder partnerpensioen dat uw ex-partner ontvangt.

Afstand doen van bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen, bijvoorbeeld zodat uw eventuele nieuwe partner dit deel kan ontvangen.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Door dit aan het begin van uw relatie op te nemen in de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of de samenlevingsovereenkomst.
  • Door dit aan het eind van de relatie op te nemen in het gewaarmerkte echtscheidingsconvenant of een losse (afzonderlijke) overeenkomst van PFZW.  

Het document waarin u het afstand doen bevestigt, moet door u beiden ondertekend zijn.

Ook binnen drie maanden na uw overlijden kan uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen overdragen aan uw huidige partner of een andere ex-partner. Zij moeten dit samen via een notaris regelen.

Wat gebeurt er daarna met het bijzonder partnerpensioen?

Als uw ex-partner afstand doet van zijn/haar recht op bijzonder partnerpensioen, dan gaat dit naar uw eventuele eerstvolgende partner. Dit wordt voor hem of haar door ons bewaard. Voor u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om het partnerpensioen in te ruilen voor meer ouderdomspensioen.