Binnen 10 jaar voor AOW minder werken of verdienen

Gaat u binnen 10 jaar voor uw AOW-leeftijd minder uren werken? Daalt uw salaris door een functiewijziging? Of vervalt uw onregelmatigheidstoeslag? Vanaf dat moment bouwt u minder pensioen op.

Hoeveel uw pensioen daalt, hangt af van uw leeftijd en dus van het aantal jaren dat u nog pensioen kunt opbouwen. Als u minder pensioen opbouwt, krijgt u minder:

  • vervroegd ouderdomspensioen vóór uw AOW-leeftijd
  • ouderdomspensioen vanaf uw AOW-leeftijd
  • partner- en wezenpensioen
  • arbeidsongeschiktheidspensioen

Zelf pensioen aanvullen

Blijft u voor minimaal 50% van uw oorspronkelijke dienstverband werken? Dan kunt u op eigen kosten pensioen opbouwen. Dit heet vrijwillige voortzetting. U betaalt dan zelf een gedeelte van de premie voor uw pensioen. Uw werkgever verrekent deze kosten met uw brutosalaris. Bij een generatieregeling betaalt de werkgever vaak een deel van de premie. Vraag dit dus na. 

Ook als u door een verandering van functie minder gaat verdienen, kunt u vrijwillige voortzetting aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 9 maanden nadat u minder bent gaan werken of verdienen. Daarna is aanvraag niet meer mogelijk. 

​Vrijwillige voortzetting start altijd aansluitend, dus de eerste dag waarop u minder verdient.

Aanvragen

Als u minder gaat werken of verdienen binnen 10 jaar voor uw AOW-leeftijd, is het helaas niet mogelijk uw premie online te berekenen. Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur dit naar ons op. Vervolgens sturen wij u een vrijblijvende offerte.