Zelfstandig ondernemen en vrijwillig voortzetten

Gaat u verder als zelfstandig ondernemer? Dan kunt ervoor kiezen zelfstandig pensioen op te blijven bouwen via PFZW. Met vrijwillige voortzetting behoudt u de zekerheid van uw pensioen door zelf de premie te betalen.

Waarom vrijwillige voortzetting?

Vrijwillige voortzetting is voor deelnemers van PFZW die de overstap maken van werken in loondienst naar zelfstandig ondernemer. Als zelfstandige regelt u uw pensioen zelf. U heeft geen werkgever meer die dit voor u doet. Dit kan met vrijwillige voortzetting bij PFZW voor maximaal 10 jaar.

Let op: vrijwillige voortzetting moet u binnen 9 maanden na uw laatste werkdag bij ons aanvragen.

De voordelen

 • U blijft ouderdomspensioen opbouwen, zodat u tijdens uw pensioen meer inkomen heeft
 • U blijft partnerpensioen opbouwen, dat uw eventuele partner ontvangt als u overlijdt
 • Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
 • De pensioenpremie is belastingaftrekbaar. Door de premie af te trekken van uw inkomen bij de inkomstenbelasting, hoeft u minder belasting te betalen en krijgt u soms geld terug van de Belastingdienst. Controleer bij de Belastingdienst of dit ook voor uw situatie geldt.
 • U krijgt korting op uw pensioenpremie als u een WW-, wachtgeld- of ziektewetuitkering heeft.
  Voorbeeld: u bent ontslagen en ontvangt hierdoor een WW-uitkering. U kiest ervoor om niet meer in loondienst te gaan, maar als zelfstandig ondernemer te beginnen. Om uw pensioenopbouw voort te zetten kiest u ook voor vrijwillige voortzetting. De premie die u hiervoor betaalt is lager dan gebruikelijk, omdat u een WW-uitkering heeft.

Flexibel en makkelijk aan te passen

 • U bepaalt zelf hoeveel premie u wilt betalen. Bij een hogere premie bouwt u meer pensioen op, bij een lagere premie is ook de pensioenopbouw lager.
 • U kunt de premie en pensioenopbouw 2 keer per jaar aanpassen, bijvoorbeeld omdat uw inkomsten mee- of tegenvallen.
 • U kunt vrijwillige voortzetting stopzetten wanneer u wilt, ook vóór de afgesproken einddatum.

Wat kost het per maand?

Als u in loondienst bent, draagt uw werkgever bij aan uw pensioenopbouw. Het gedeelte dat u betaalt ziet u op uw loonstrook. In loondienst betaalt de werkgever vaak een gedeelte van de pensioenpremie bij. Bij vrijwillige voortzetting is er geen werkgeversbijdrage. U moet dus een hoger bedrag betalen voor uw pensioenopbouw. Het bedrag per maand wordt dus hoger dan u gewend bent. 

Wat u elke maand aan premie betaalt, bepaalt u zelf met de rekenhulp op MijnPFZW. Daarmee ziet u ook wat het u aan pensioen per jaar oplevert. Heeft u daarna interesse in vrijwillige voortzetting? Dan vraagt u in MijnPFZW meteen online vrijwillige voortzetting aan. Log in met uw DigiD.

Tip: Weet u niet zeker wat uw inkomen het eerste jaar zal zijn? Begin dan met een lage pensioenopbouw en verhoog deze zodra u weet dat u de hogere premie goed kunt betalen. Zo behoudt u het recht op vrijwillige voortzetting, maar houdt u de kosten overzichtelijk. Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting pas na een jaar in te laten gaan. 

Veelgestelde vragen

De hoogte van de pensioenopbouw kiest u zelf. Dit is minimaal 30% en maximaal 100% van uw huidige pensioenopbouw*. Bij een lagere pensioenopbouw betaalt u ook een lagere premie, bij hogere pensioenopbouw is ook de premie hoger. Gebruik de rekenhulp voor een indicatie van de premie en de bijbehorende pensioenopbouw.

*Met huidige pensioenopbouw bedoelen we het pensioen dat u opbouwde toen u nog bij uw werkgever werkte. Uw opbouw is dan gebaseerd op uw salaris. U draagt dan via uw salaris automatisch premie af voor uw pensioen. Uw werkgever betaalt ook een deel. Bij vrijwillige voortzetting betaalt u de premie helemaal zelf.

U kunt alleen vrijwillig voortzetten voor het deel dat u minder werkt en dus aan pensioenopbouw verliest.

 

Uw totale pensioenopbouw tijdens vrijwillige voortzetting mag niet hoger zijn dan uw pensioenopbouw vóórdat uw vrijwillige voortzetting inging. Hierbij maakt het niet uit waar u pensioen opbouwt, dat kan ook bij een ander fonds zijn.

Als blijkt dat u te veel pensioen opbouwt, heet dat 'bovenmatige pensioenopbouw'. In dat geval moeten wij uw vrijwillige voortzetting aanpassen. Anders kunt u een naheffing van de Belastingdienst krijgen.

Als u door middel van lijfrente, banksparen of een oudedagsreserve inkomen voor uw pensioen opbouwt, beperkt dit mogelijkheden voor vrijwilige voortzetting. PFZW heeft geen inzicht in pensioen dat u ergens anders opbouwt. Laat u hierover goed informeren, bijvoorbeeld door een financieel adviseur.

Geef altijd wijzigingen in uw inkomsten aan ons door, ook in de toekomst. Doe dit via pfzw.nl/wijzig-vv.​  

U kunt tot 10 jaar lang uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten bij PFZW. De eerste aanvraag geldt voor maximaal 3 jaar. Wilt u toch eerder stoppen met vrijwillige voortzetting? Dat kan, u kunt het maandelijks stopzetten.

Na de eerste periode van 3 jaar, bekijken we elk jaar of uw vrijwillige voortzetting verlengd kan worden, tot een maximum van 10 jaar. Bij de verlenging wordt ieder jaar bekeken of u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor verlenging na 3 jaar:

 • U bent een IB-ondernemer en kunt dit aantonen.
 • U heeft winst gemaakt vanaf het 2e jaar als zelfstandig ondernemer en kunt dit aantonen. Dit doet u met een inkomensverklaring.
 • U bouwt nergens anders pensioen op.
 • Uw totale pensioenopbouw door vrijwillige voortzetting mag niet hoger zijn dan uw pensioenopbouw van vóór uw uitdiensttreding.

Vrijwillige voortzetting start altijd de dag direct na uw laatste werkdag, ook als deze in het weekend valt. Hiermee bedoelen we de laatste datum van uw contractperiode. 

Voorbeeld: u bent in dienst bij uw werkgever tot en met zaterdag 31 mei. Uw vrijwillige voortzetting start dan op zondag 1 juni.

Door uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten behoudt u het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Maar, hier zit wel een voorwaarde aan vast. U heeft hier alleen recht op als u ook een WIA-verzekering heeft afgesloten bij UWV.

Vraag deze verzekering op tijd aan bij UWV. Informatie over de aanvraagtermijn en premie hiervoor vindt u op de website van UWV.

Stuur uw offerteaanvraag binnen 9 maanden na uw laatste werkdag naar ons op. De vrijwillige voortzetting start altijd de dag direct na uw laatste werkdag (oftewel, de einddatum van uw contract).

Als u de offerteaanvraag bijvoorbeeld 3 maanden na uw laatste werkdag opstuurt, gaat de vrijwillige voortzetting alsnog - met terugwerkende kracht - in op de dag na uw laatste werkdag.

Voorbeeld: U bent in dienst bij uw werkgever tot en met zaterdag 31 mei. U vraagt op 1 september de offerte bij ons aan. Uw vrijwillige voortzetting start dan op zondag 1 juni. De premie wordt met terugwerkende kracht verrekend.

Als blijkt dat u te veel pensioen opbouwt, heet dat ‘bovenmatige pensioenopbouw’. In dat geval moeten wij uw vrijwillige voortzetting aanpassen. Anders kunt u een naheffing van de Belastingdienst krijgen.

Ook wijzigingen in uw eventuele uitkering hebben invloed op uw vrijwillige voortzetting.

Geef dus altijd wijzigingen in uw inkomsten aan ons door, ook in de toekomst. Doe dit via pfzw.nl/wijzig-vv.