Vraag een vrijblijvende offerte aan

De offerteaanvraag is vrijblijvend. Op basis hiervan kunt u akkoord gaan of van de overdracht afzien. U kunt een offerte maar één keer aanvragen. Als u besluit niet akkoord te gaan (of als de offerte verlopen is), maken wij geen nieuwe offerte meer op. De waardeoverdracht kan dan definitief niet doorgegaan. Voor de offerteaanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • naam van uw oude pensioenuitvoerder
  • uw registratie- of polisnummer bij uw oude pensioenuitvoerder
  • naam van uw oude werkgever
  • datum van uitdiensttreding, tot wanneer u pensioen opbouwde bij de oude uitvoerder

Tip: heeft u een klein pensioen? Bekijk of uw pensioen automatisch wordt overgedragen. Dan hoeft u niets te doen.

In de offerte voor waardeoverdracht staat veel informatie. Wij kunnen het ons voorstellen  dat u nu al meer wilt weten over hoe waardeoverdracht werkt, wat de bedragen betekenen en wat u kunt doen. 

Veelgestelde vragen over de offerte

Waarom duurt het lang tot ik mijn offerte ontvang?

​Waardeoverdracht mag alleen als beide pensioenuitvoerders genoeg geld hebben. Anders gezegd: de beleidsdekkingsgraad moet meer dan 100% zijn. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, kunt u wel waardeoverdracht aanvragen. U krijgt alleen pas een offerte zodra de dekkingsgraad boven 100% is.

> Bekijk de huidige dekkingsgraad van PFZW

Ik heb meerdere keren een offerte aangevraagd, maar heb niet alle offertes gekregen. Hoe kan dat?

Om u een offerte te kunnen sturen, hebben wij informatie nodig van uw oude pensioenuitvoerder. De ene pensioenuitvoerder stuurt deze informatie sneller op dan de andere. Wij weten niet wanneer we deze informatie ontvangen. We hopen op een snelle reactie, maar het kan een paar weken of zelfs een paar maanden duren.

Ik bouw geen pensioen meer op bij PFZW. Waarom heb ik toch een offerte ontvangen?

U heeft waardeoverdracht aangevraagd toen u nog pensioen bij PFZW opbouwde. U mag daardoor nog steeds de waardeoverdracht laten plaatsvinden, zolang u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Pagina 3 en 4 van de offerte zijn onoverzichtelijk. Hoe kan dit?

Onze excuses hiervoor. Dit is vaak het geval als de gegevensuitwisseling tussen uw oude pensioenuitvoerder en PFZW plaatsvindt via elektronische berichten.

De informatie wordt vervolgens automatisch in de brief geplaatst. Op dit moment is het helaas niet mogelijk de automatische lay-out van de brief aan te passen, maar we werken aan een oplossing.

Hoe wordt mijn waardeoverdracht berekend?

​​Uw pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder wordt omgerekend naar een totaalbedrag. Dit is het bedrag dat wordt overgedragen naar PFZW als u akkoord gaat met de waardeoverdracht. PFZW neemt dit hele bedrag over en rekent uit hoeveel pensioen u daarvoor terugkrijgt in de PFZW-regeling. Hoeveel dat is, ziet u in de offerte.

Moet mijn partner toestemming geven voor waardeoverdracht?

Alleen als u bij uw oude pensioenuitvoerder partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd) heeft opgebouwd, moet uw partner toestemming geven voor de waardeoverdracht hiervan. Als uw partner dit niet doet, blijft het partnerpensioen achter bij uw oude pensioenuitvoerder. Stuurt u het Verzoek tot waardeoverdracht zonder handtekening van uw partner terug, dan vragen wij deze handtekening nog een keer op.

Let op: als u ervoor kiest uw partnerpensioen niet over te dragen, krijgt u minder pensioen terug bij PFZW. Een deel van uw pensioen blijft immers achter bij uw oude pensioenuitvoerder.

Ik heb meer dan 2 maanden bedenktijd nodig. Kan dat?

Nee, uitstel is niet mogelijk. 2 maanden na de offerte vervalt het recht op waardeoverdracht. In de offerte wordt deze wettelijke termijn van 2 maanden genoemd.

Kan ik opnieuw een offerte aanvragen?

Nee, als u een offerte heeft aangevraagd, kunt u geen nieuwe offerte aanvragen voor dezelfde waardeoverdracht. PFZW wijst deze offertes af. Dus als u kiest voor geen waardeoverdracht naar PFZW, is dit een definitieve keuze.

Hoe ga ik akkoord met waardeoverdracht?

Bij de offerte vindt u de bijlage Verzoek tot waardeoverdracht. Stuur deze binnen twee maanden na de offertedatum getekend naar ons terug. Het retouradres vindt u op het verzoek.

Wat gebeurt er nadat ik akkoord ben gegaan?

Als u het getekende Verzoek tot waardeoverdracht heeft opgestuurd, stuurt PFZW u een bevestiging van ontvangst.

Wij vragen dan aan uw oude pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde aan ons over te maken.

De termijn waarop dit gebeurt, verschilt. Meestal is dit ongeveer een maand. Zodra de waardeoverdracht is afgerond (uw oude pensioenuitvoerder heeft betaald), ontvangt u een definitieve bevestiging dat uw pensioen is overgedragen naar PFZW.

Als de beleidsdekkingsgraad in de tussentijd daalt
​Als u een offerte heeft gekregen en u stuurt op tijd uw Verzoek tot waardeoverdracht terug, voeren wij de waardeoverdracht uit. Ook als onze beleidsdekkingsgraad in de tussentijd onder de 100% is gekomen.