Offerte waardeoverdracht

U kunt het pensioen dat u ergens anders heeft opgebouwd, meenemen naar PFZW.  U kunt ook pensioen van ons overdragen naar een nieuwe uitvoerder. Dat kan alleen als de beleidsdekkingsgraad van beide fondsen hoger is dan 100%.

Hoe regel ik waardeoverdracht?

U kunt pensioen dat u ergens anders heeft opgebouwd naar ons overdragen. Voor kleine pensioenen (lager dan € 592,51 bruto per jaar in 2024) gaat dat vaak vanzelf. Voor hogere pensioenen kunt u zelf een aanvraag doen. Dat kan op twee manieren. 

U kunt direct een waardeoverdracht regelen op mijnwaardeoverdracht.nl als u een pensioen hebt opgebouwd bij een van de volgende pensioenuitvoerders: Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel, IFF pensioenfonds, Stichting Pensioenfonds Staples, Personeelspensioenfonds APG, Stichting Algemeen pensioenfonds KLM, Pensioenfonds voor de woningcorporaties, Philips Pensioenfonds, BPF BOUW, BPF Schilders, ABP.

Tip: heeft u een klein pensioen? Bekijk of uw pensioen automatisch wordt overgedragen. Dan hoeft u niets te doen.

Offerte aanvragen via MijnPFZW

In de volgende situaties kunt u waardeoverdracht aanvragen door in te loggen met uw PFZW-account op MijnPFZW:

  • U of uw partner heeft geen DigiD
  • U heeft meerdere ex-partners
  • U wilt een pensioen uit een ander land overdragen
  • Uw vorige pensioenuitvoerder is niet aangesloten bij mijnwaardeoverdracht.nl 

Het kan een paar weken tot meerdere maanden duren voordat u de offerte krijgt. Allereerst vragen wij uw gegevens op bij uw oude pensioenuitvoerder. Vervolgens moeten wij uw gegevens ontvangen van uw andere pensioenuitvoerder. Pas dan kunnen wij een offerte maken. 

Veelgestelde vragen over de offerte

​Waardeoverdracht mag alleen als beide pensioenuitvoerders genoeg geld hebben. Anders gezegd: de beleidsdekkingsgraad moet meer dan 100% zijn. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, kunt u wel waardeoverdracht aanvragen. U krijgt alleen pas een offerte zodra de dekkingsgraad boven 100% is.

Bekijk de huidige dekkingsgraad van PFZW

Om u een offerte te kunnen sturen, hebben wij informatie nodig van uw oude pensioenuitvoerder. De ene pensioenuitvoerder stuurt deze informatie sneller op dan de andere. Wij weten niet wanneer we deze informatie ontvangen. We hopen op een snelle reactie, maar het kan een paar weken of zelfs een paar maanden duren.

U heeft waardeoverdracht aangevraagd toen u nog pensioen bij PFZW opbouwde. U mag daardoor nog steeds de waardeoverdracht laten plaatsvinden, zolang u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Onze excuses hiervoor. Dit is vaak het geval als de gegevensuitwisseling tussen uw oude pensioenuitvoerder en PFZW plaatsvindt via elektronische berichten.

De informatie wordt vervolgens automatisch in de brief geplaatst. Op dit moment is het helaas niet mogelijk de automatische lay-out van de brief aan te passen, maar we werken aan een oplossing.

​​Uw pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder wordt omgerekend naar een totaalbedrag. Dit is het bedrag dat wordt overgedragen naar PFZW als u akkoord gaat met de waardeoverdracht. PFZW neemt dit hele bedrag over en rekent uit hoeveel pensioen u daarvoor terugkrijgt in de PFZW-regeling. Hoeveel dat is, ziet u in de offerte.

Alleen als u bij uw oude pensioenuitvoerder partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd) heeft opgebouwd, moet uw partner toestemming geven voor de waardeoverdracht hiervan. Als uw partner dit niet doet, blijft het partnerpensioen achter bij uw oude pensioenuitvoerder. Stuurt u het Verzoek tot waardeoverdracht zonder handtekening van uw partner terug, dan vragen wij deze handtekening nog een keer op.

Let op: als u ervoor kiest uw partnerpensioen niet over te dragen, krijgt u minder pensioen terug bij PFZW. Een deel van uw pensioen blijft immers achter bij uw oude pensioenuitvoerder.

Nee, uitstel is niet mogelijk. 2 Maanden na de offerte vervalt het recht op waardeoverdracht. In de offerte wordt deze wettelijke termijn van 2 maanden genoemd.

Nee, als u een offerte heeft aangevraagd, kunt u geen nieuwe offerte aanvragen voor dezelfde waardeoverdracht. PFZW wijst deze offertes af. Dus als u kiest voor geen waardeoverdracht naar PFZW, is dit een definitieve keuze.

Bij de offerte vindt u de bijlage Verzoek tot waardeoverdracht. Stuur deze binnen twee maanden na de offertedatum getekend naar ons terug. Het retouradres vindt u op het verzoek.

Als u het getekende Verzoek tot waardeoverdracht heeft opgestuurd, stuurt PFZW u een bevestiging van ontvangst.

Wij vragen dan aan uw oude pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde aan ons over te maken.

De termijn waarop dit gebeurt, verschilt. Meestal is dit ongeveer een maand. Zodra de waardeoverdracht is afgerond (uw oude pensioenuitvoerder heeft betaald), ontvangt u een definitieve bevestiging dat uw pensioen is overgedragen naar PFZW.

Als de beleidsdekkingsgraad in de tussentijd daalt
​Als u een offerte heeft gekregen en u stuurt op tijd uw Verzoek tot waardeoverdracht terug, voeren wij de waardeoverdracht uit. Ook als onze beleidsdekkingsgraad in de tussentijd onder de 100% is gekomen.