Wat heeft invloed op uw pensioen?

U kunt invloed uitoefenen op uw pensioen en op de beslissingen die over uw pensioen worden genomen. Ook zijn er omstandigheden die invloed kunnen hebben op de hoogte van de pensioenbedragen.

Uw eigen pensioenkeuzes

Binnen de flexibele pensioenregeling van PFZW heeft u de keuze om:

 • eerder te stoppen met werken of langer door te werken
 • eerst meer en dan minder pensioen op te nemen. Of andersom
 • ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen. Of andersom
 • minder te werken en een deel pensioen op te nemen.

Een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden, vindt u in ons pensioenpakket.

Verschillende omstandigheden

Er zijn verschillende omstandigheden die invloed hebben op de hoogte van de pensioenbedragen, bijvoorbeeld:

 • stijging of daling van uw inkomen
 • meer of minder uren werken
 • van werkgever veranderen
 • voor langere tijd in het buitenland wonen of werken
 • (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
 • tijdelijke werkloosheid
 • een verandering in AOW-leeftijd of de hoogte van de AOW-uitkering door de regering
 • stijging van de levensverwachting
 • stijgende of dalende beleggingsresultaten van PFZW
 • de  inflatie (prijsstijging) en indexatie (verhoging van uw pensioen)

Uw persoonlijke gegevens op MijnPFZW

Uw persoonlijke pensioenbedragen ziet u op MijnPFZW. Deze zijn berekend op basis van de gegevens die op dat moment bij ons bekend zijn en ons pensioenreglement. Daarnaast houden we rekening met de huidige wet- en regelgeving. Bekijk uw persoonlijke gegevens door in te loggen met uw DigiD.

De pensioenraad

U kunt indirect invloed uitoefenen op uw pensioen door de activiteiten van de vertegenwoordigers in de pensioenraad te steunen. In de pensioenraad zitten vertegenwoordigers van deelnemersorganisaties, pensioengerechtigden en werkgeversorganisaties. De raad adviseert het bestuur van PFZW over bijvoorbeeld indexering, premie en begroting.