Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Wat moet u regelen bij scheiden of uit elkaar gaan?

Door een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt uw partner recht op een deel van uw pensioen dat u tijdens uw relatie opbouwt. Als u uit elkaar gaat, moet u afspraken maken over de verdeling van dit pensioen. Er zijn 3 dingen die u hiervoor moet doen.

 

1. Verdeel uw ouderdomspensioen

In de wet is vastgelegd dat uw ex-partner recht heeft op de helft van uw ouderdomspensioen (en wanneer van toepassing Flexpensioen) dat u tijdens uw relatie opbouwde. Maar, er zijn ook andere manieren om uw pensioen te verdelen, waaronder de keuze om helemaal niet te verdelen. De uiteindelijke keuze maakt u samen. Daarom is het goed om de verschillende mogelijkheden te bekijken.

2. Bespreek het bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner heeft ook recht op het bijzonder partnerpensioen dat u tijdens uw relatie opbouwde. Dit is het pensioen dat uw ex-partner ontvangt wanneer u overlijdt (ook wel bekend als het 'nabestaandenpensioen'). Wil uw ex-partner dit behouden? Of hier afstand van doen zodat uw eventuele nieuwe partner dit kan ontvangen?

3. Stuur uw beslissing en scheidingsconvenant op

Het is belangrijk dat u de afspraken over de verdeling van het pensioen aan ons doorgeeft. Bij een andere verdeling dan de standaardverdeling, moet u dit ook vastleggen in een gewaarmerkt scheidingsconvenant. Dit is een officieel document mét een handtekening of stempel van een advocaat, notaris of buitenlandse autoriteit erop. Geef uw beslissing binnen 2 jaar na de scheiding aan ons door.

Tip: bedenk of u uw achternaam wilt aanpassen

Wilt u na uw scheiding de naam van uw ex-partner niet meer gebruiken? Geef dit dan door bij de gemeente. Doet u dat niet, dan blijft uw gemeente de naam aan ons doorgeven die u tijdens uw huwelijk gebruikte. Wij blijven deze naam dan ook gebruiken. Vraag bij uw gemeente naar "wijziging tenaamstelling" of "wijziging achternaamgebruik". Vermeld erbij dat het om een scheiding gaat.