Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

U heeft ergens anders pensioen opgebouwd

U kunt het pensioen dat u eerder heeft opgebouwd, meenemen naar PFZW. Dan heeft u later alles bij elkaar. Dit geldt voor al het pensioen dat u eerder heeft opgebouwd. Dat kunnen dus meerdere pensioenen bij meerdere pensioenuitvoerders zijn. Voor elke vorige pensioenuitvoerder moet u wel een apart formulier invullen, om een aparte offerte aan te vragen.

Voor een overzicht van uw pensioenuitvoerders logt u met uw DigiD in op Mijn pensioenoverzicht. Bent u vóór 1 januari 2015 in dienst getreden bij uw huidige werkgever? Dan is uw vorige pensioenuitvoerder niet verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Let op: als u een klein pensioen heeft, mag uw vorige pensioenfonds automatisch waardeoverdracht doen zonder uw toestemming.

Waardeoverdracht kan alleen bij een dekkingsgraad van meer dan 100%

Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen meer dan 100% is. De dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van een pensioenfonds weer. De dekkingsgraad van PFZW is op dit moment lager dan 100%. U kunt u wel waardeoverdracht aanvragen. U krijgt alleen pas een offerte zodra de dekkingsgraad meer dan 100% is. Bekijk de dekkingsgraad van PFZW.

Offerte aanvragen

Vraag online makkelijk een offerte voor waardeoverdracht aan, door het formulier in te vullen. In de offerte legt PFZW uit wat de waardeoverdracht betekent voor het pensioen dat u wilt overzetten. Een offerteaanvraag is vrijblijvend. Op basis hiervan kunt u akkoord gaan of van de overdracht afzien.

Voor de offerteaanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • naam van uw oude pensioenuitvoerder
  • uw registratie- of polisnummer bij uw oude pensioenuitvoerder
  • naam van uw oude werkgever
  • datum van uitdiensttreding, tot wanneer u pensioen opbouwde bij de oude uitvoerder