PFZW verhoogt in 2023 pensioenen met 6%, premie blijft gelijk

07-11-2022 | Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten de pensioenen van alle deelnemers per 1 januari 2023 met 6% te verhogen. De pensioenpremie, die werkgevers samen met werknemers betalen, blijft gelijk op 25,8%.

Joanne Kellermann, voorzitter van PFZW: ‘Steeds meer mensen komen door stijgende prijzen in de knel. Ook werknemers en gepensioneerden in de sector zorg en welzijn worstelen daarmee en komen soms niet meer rond. Daarom zijn we blij dat we in januari opnieuw de pensioenen - en ook de pensioenaanspraken voor degenen die werken – kunnen verhogen, deze keer met 6 procent. Ook wij moeten rekening houden met de onzekere economische vooruitzichten, maar we kunnen nu in elk geval een deel van de pijn opvangen.’

Het PFZW-bestuur maakt gebruik van tijdelijke regelgeving om gedeeltelijke compensatie te bieden voor het koopkrachtverlies van deelnemers door de extreem hoge inflatie. Daarnaast is een gelijk blijvende premie van 25,8% goed nieuws voor bij PFZW aangesloten werkgevers en werknemers, die in 2023 dezelfde prijs voor de opbouw van pensioen blijven betalen.

Evenwichtigheid basis voor besluit
Bij de besluitvorming heeft het bestuur nadrukkelijk oog gehad voor evenwichtigheid en de belangen van alle deelnemers gewogen. Daarbij is rekening gehouden met de koopkrachtdaling van gepensioneerden enerzijds en de (slechte) economische vooruitzichten anderzijds. Het bestuur vindt het belangrijk dat PFZW ook na indexeren financieel sterk genoeg blijft om de komende jaren de kans op verlagen zo klein mogelijk te houden. Daarbij is meegenomen dat per 1 oktober een pensioenverhoging van 2,7% is doorgevoerd. Ook heeft het bestuur afgewogen wat wel (en niet) mogelijk zou zijn binnen de huidige regels zonder de tijdelijke regelgeving én in het beoogde nieuwe pensioenstelsel.

Op 30 september 2022 was de beleidsdekkingsgraad bij PFZW 109,6% en de actuele dekkingsgraad 115,7%. De volledige prijsinflatie over de periode september 2021 tot en met september 2022 was 14,5%. De dekkingsgraad van PFZW was te laag om deze prijsinflatie geheel te compenseren.

In 2022 mogen pensioenfondsen de pensioenen verhogen (indexeren) bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105%. Deze regels zijn aangepast, vooruitlopend op de regels zoals die ook in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaan gelden.