Uitstel Wet toekomst pensioenen

20-10-2022 | De inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen is uitgesteld tot 1 juli 2023. 

Reden voor het uitstel is het proces dat voorafgaand aan de plenaire behandeling en stemming nog wordt doorlopen in de Tweede Kamer (meerdere wetgevingsoverleggen). Minister Schouten geeft aan dat, gezien het belang dat iedereen hecht aan een zorgvuldige behandeling van dit wetsvoorstel, het niet aannemelijk is dat de Tweede en Eerste Kamer dit kalenderjaar nog tot een afronding komen. De minister gaat vooralsnog uit van inwerkingtreding op het eerstvolgende verandermoment van wetgeving: 1 juli 2023.

Dat de Tweede Kamer deze wet goed weegt, is begrijpelijk gezien het belang en de omvang ervan. We volgen met grote aandacht de ontwikkelingen.