Spannende start kamerbehandeling Wet toekomst pensioenen

23-09-2022 | Op 12 september is in de Tweede Kamer het eerste wetgevingsoverleg (WGO) over de Wet toekomst pensioenen (Wtp) gestart, gevolgd door een tweede WGO op 15 september.

In de Tweede Kamer hebben de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie een meerderheid. Logischerwijze steunen deze partijen het kabinet bij dit wetsvoorstel.

In Eerste Kamer heeft coalitie nog geen meerderheid

Daar is steun nodig van bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks of JA21. Deze partijen toonden zich de afgelopen weken kritisch. Met name PvdA en GroenLinks vragen aandacht voor mensen zónder pensioenregeling (de ‘witte vlekken’) en meer specifiek voor de positie van zzp’ers. Daarnaast bestaat bij diverse partijen twijfel over de meest wenselijke methode van invaren.

Meer tijd nodig

De Tweede Kamer neemt nu meer tijd om in drie extra WGO’s in oktober nader te spreken over een aantal specifieke onderdelen in de nieuwe wet. Daardoor vertraagt de behandeling en wordt de kans dat de Wtp per 1-1-2023 in werking treedt kleiner. We verwachten begin november meer duidelijkheid te hebben over de gevolgen van het verdere verloop van de kamerbehandeling van de Wtp.