Terugblik themabijeenkomst introductie nieuwe pensioenregeling

26-02-2024 | Tijdens de themabijeenkomst op 6 februari zijn PFZW, sociale partners en ouderenbonden (inclusief communicatie-collega’s) in gesprek gegaan over de introductie van de nieuwe pensioenregeling, de communicatie naar de verschillende doelgroepen en de rol die het pensioenfonds en de sociale partners daarin naast elkaar kunnen spelen. Onderstaand treft u op hoofdlijnen een terugblik aan.   

U blijft graag betrokken

Uit reacties tijdens en na afloop van de bijeenkomst, als ‘Goed dat PFZW dit doet’ en ‘De bijeenkomst in Zeist afgelopen dinsdag was zeer de moeite waard!’, hebben wij opgemaakt dat de aanwezigen (én PFZW) positief terugkijken op de bijeenkomst. De aanwezigen hebben ook duidelijk aangegeven dat ze graag betrokken blijven. Zodat u als sociale partner en ouderenbond van tevoren weet wat er wanneer vanuit PFZW wordt gecommuniceerd naar werkgevers en deelnemers en u de mogelijkheid heeft om nog daarvoor uw leden, voorzien van de juiste context, op de hoogte te brengen. Een communicatiekalender helpt daarbij. Deze gaat PFZW maken en beschikbaar stellen. Ook hebben we een oproep gehoord om nog eens zo’n bijeenkomst te plannen met de communicatie experts binnen uw organisatie.

Vertrouwen deelnemer

PFZW heeft uitgelegd zich in te zetten om planmatig te bouwen aan het vertrouwen van deelnemers in de aanstaande transitie en in pensioen, meer specifiek in de nieuwe pensioenregeling. De aanwezigen hebben met betrekking tot het onderwerp vertrouwen een paar zorgen/aandachtspunten geuit:

  • Het effect van minder positieve berichten uit de politiek en in de media;
  • Wees tijdig duidelijk en eerlijk over inhaalindexatie;
  • Volgens de planning start PFZW in de zomer van 2025 met het communiceren van bedragen naar deelnemers. Eerst een voorbeeld (maatmensen), vervolgens de eerste persoonlijk prognose in het najaar van 2025 en dan de definitieve opgave in het voorjaar van 2026. Pas op met het communiceren van verschillende bedragen, ook als dat wettelijk verplicht is;
  • De overgang naar NPR biedt een goede gelegenheid om de voordelen van een goed collectief pensioen te benadrukken. Dat kan nu al. Bijvoorbeeld ook t.a.v. zelfstandigen die vaak niets geregeld hebben of wat meer uren werken oplevert aan pensioen. 

Vervolg

Naast de bovengenoemde hoofdlijnen hebben we nog meer bruikbare input en vragen ontvangen. Dank daarvoor. We brengen deze nu allemaal bij elkaar en bepalen waarmee we als eerste aan de slag gaan. Natuurlijk houden we u op de hoogte.  

Meer weten?

Bent u niet bij de bijeenkomst aanwezig geweest en wilt u er wel iets meer over weten? Of heeft u nog een aanvullende wens die u bovenstaand niet terugvindt? Neem dat contact op met uw relatiemanager. Ook kunt u via de onderstaande link al een korte uitleg lezen van de marktintroductiestrategie.